Logotype

OX2 säljer 145 MW vindpark utanför Sundsvall för 2 miljarder kronor

februari 23, 2022, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avtal om att sälja och bygga vindparken Klevberget utanför Sundsvall till Renewable Power Capital Ltd till ett totalt värde om 2 miljarder kronor, inklusive teknisk och kommersiell förvaltning. Vindparken kommer att ha en total installerad effekt om 145 MW.

OX2 förvärvade projekträttigheterna i november 2021 och byggnationerna påbörjas omedelbart. Överlämnandet beräknas till andra hälften av 2023. Vindparken kommer att bestå av 24 vindkraftverk och den totala installerade effekten blir 145 MW.

  • Samarbetet med markägarna, kommunen och andra intressenter har varit helt avgörande för att kunna få till vindparken på så kort tid. Vindparken kommer att bidra väsentligt med elektricitet från förnybar energi I regionen, säger Hillevi Priscar, landschef, OX2.
  • Det här är den fjärde vindparken vi säljer till Renewable Power Capital på mindre än två år, vilket visar på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, säger Paul Stormoen, vd, OX2.
  • OX2 är en marknads­ledare inom utvecklingen av storskalig vindkraft och vi är mycket glada för att på det här sättet utveckla vår relation och expandera vår verksamhet i Sverige med ytterligare en långsiktig investering på den nordiska marknaden som är konkurrens­kraftig utan subventioner, säger Bob Psaradellis, vd, Renewable Power Capital.

När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

*Värdet på kontraktet utgår från växelkursen EUR/SEK 10,62 SEK

Fakta:

  • Total installerad effekt, 145 MW och elproduktionen beräknas till ungefär 419 GWh per år, motsvarande el till cirka 416 000 hushåll (utifrån antagandet att varje hushåll i genomsnitt förbrukar 9032 kWh per år och hushåll)