Logotype

Landbaserad vindkraft

Ajos

Kemi, Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Kemi
Driftstart
2016/2017
Produktion
160 GWh

Om projektet

Ajos vindpark, det första s k re-poweringprojektet i Finland, ligger utanför Ajos hamn i Kemi. Ajos består av 13 vindkraftverk av vilka åtta ligger på konstgjorda öar och vågbrytare och fem på land. De artificiella öarna omfattar en areal på ungefär 30×50 meter. Vattendjupet kring öarna är cirka 3–8 meter.

Effekten hos de fem vindkraftverk som anlagts på land är 3,2 MW och deras rotordiameter är 113 meter. De kraftverk som anlagts på vågbrytare och konstgjorda öar har en effekt som uppgår till 3,3 MW och en rotordiameter på 130 meter. De nuvarande vindkraftverken anlades 2016 och 2017 och ersatte de tidigare WinWinDin-kraftverken.

Ajos vindpark beräknas producera 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).

Projektet ägs av IKEA Finland medan OX2 ansvarar för driften.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Kemi
Antal turbiner
13
Höjd
150 m
Driftstart
2016/2017
Produktion
160 GWh
Ägare
IKEA
Leverantör
Siemens

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Ajos

Kommersiell förvaltning
Katja Alalauri

+358 40 775 30 38
katja.alalauri@​ox2.com

Ajoksen tuulipuiston repowering-hanke

Ajoksen tuulipuisto on ensimmäinen laaja tuulipuiston uudistushanke Suomessa. Hankkeessa tuulipuisto uudistettiin ja kymmenen vanhaa tuulivoimalaa korvattiin 13 modernilla tuulivoimalalla. Tuulipuisto luovutettiin IKEA Suomelle syksyllä 2017.

Katso videoltamme, kuinka uudistushanke toteutettiin!