Logotype

Solenergi

Åkers styckebruk

Åkers-Styckebruk, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Åkers-Styckebruk
Område
Strängnäs
Driftstart
2026
Produktion
50 GWh

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solenergianläggning vid Åkers-Styckebruk i Strängnäs kommun, Södermanlands län. Projekt­et omfattar cirka 60 hektar mark och kommer fullt utbyggd kunna producera cirka 50 GWh el per år från den förnybara solenergin. Projekt­et beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 AB avser att ansöka om frivilligt miljötillstånd för den planerade solenergianläggningen.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Parallellt med detta har tillståndsprocessen för projekt­et påbörjats, samråd med myndigheter har genomförts och under hösten kommer samråd med allmänhet och andra intressenter att genomföras. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. 

Samråd – Öppet hus

Alla som är intresserade är välkomna att delta vid öppet hus. Det krävs ingen föranmälan och vi bjuder på fika. Under det öppna huset kommer du kunna ta del av information från samrådsunderlaget och ställa frågor om projekt­et.

Samrådsunderlaget och inbjudan hittar du för nedladdning under fliken Dokument längre ner på sidan.

Plats: Åkers Folkets Hus, Åkers styckebruk.
Datum och tid: 20 september klockan 17.00–20.00. Kom när det passar dig.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Åkers-Styckebruk
Område
Strängnäs
Driftstart
2026
Produktion
50 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Åkers styckebruk

Projekt­ledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com