Logotype

Bygdemedel från Åndbergs vindpark ger hopp om en framtid i glesbygden

I hjärtat av Lillhärdal sträcker sig landskapet, där berg möter skog och där historien vävs samman med framtiden. I denna pittoreska del av Sverige, där livet präglas av naturens skiftningar och gemenskapens starka band, har en ny kraft börjat flöda – en kraft som inte bara ger energi åt turbinerna i Åndbergs vindpark utan också liv åt samhället i dess närhet.

Victor Johansson är ordförande för den ideella föreningen Medvind för bygden, som har tagit på sig det viktiga uppdraget att förvalta och fördela de bygdemedel som kommer från vindparken. Han berättar om den transformation som sker i Lillhärdal och de möjligheter som bygdemedlen öppnar upp för. 

»För oss är detta mer än bara pengar från vindkraften«, förklarar Victor. »Det är ett tecken på hopp för vår bygd, en möjlighet att stödja våra lokala verksamheter och skapa en livskraftig framtid för våra invånare.«

En viktig del av Medvind för bygdens arbete är att säkerställa att bygdemedlen når de områden där de kan göra mest nytta. Genom ett noggrant urval stöttar föreningen idrottsföreningar, hembygdsföreningar och kulturliv, vilket inte bara bidrar till en ökad trivsel utan också främjar sammanhållningen i bygden. Med runt 600 invånare i Lillhärdal är varje initiativ för att stärka gemenskapen av stor betydelse, särskilt med tanke på de utmaningar som många bygder i Norrlands inland står inför.

»Vi ser en negativ trend i inlandet med minskande befolkning och brist på arbetstillfällen«, säger Victor. »Men genom att investera i vår lokala ekonomi och stödja våra företag och entreprenörer, tror vi att vi kan vända den här trenden.«

Delar av styrelsen i Medvind för bygden: John-Erik Johansson, Barbro Eriksdotter och Victor Johansson. Foto: Privat.

Hembygdsgården Högen, ägd och förvaltad av Lillhärdals Hembygdsförening, är en pärla från 1600-talet som speglar regionens rika historia. Hembygdsföreningen har mottagit bidrag från bygdepengen, vilket har möjliggjort viktiga renoveringar och bevarandet av denna unika gård. Med dessa medel har föreningen kunnat återställa byggnadens ursprungliga charm och säkerställa att den förblir en kulturell och historisk skatt för framtida generationer. Högen fungerar idag som ett levande museum, där besökare kan uppleva historien och få en inblick i livet på en gård i 1600-talets Sverige.

Med skidspår som slingrar sig genom det gnistrande och snösäkra vinterlandskapet och fiskevatten som lockar entusiaster från när och fjärran, är Lillhärdal mer än bara en pittoresk by – det är en destination för äventyr och upptäckter. Det stora fiskevårdsområdet med mycket strömmande vatten är idealiskt för öring och harr.

Men för Victor och Medvind för bygden handlar det inte bara om att bevara det som är, utan också att skapa nya möjligheter för framtiden. Genom att stötta ungdomar i deras utbildning och uppmuntra till nyföretagande, hoppas de kunna locka fler att stanna kvar och bosätta sig i bygden och bidra till dess tillväxt och utveckling. Vi nu har en möjlighet att t ex stötta ungdomar som vill utbilda sig till vindkraftstekniker och stannar kvar i för att arbeta i vindparken.

»Vi ser en enorm potential här«, säger Victor. »Med rätt stöd och investeringar kan vi återigen få vårt samhälle att blomstra och växa.«

För Victor är detta inte bara en plikt utan en passion. Som en hängiven skid- och skoteråkare och naturälskare vet han värdet av att bo på en plats där gemenskapen är stark och naturen är nära till hands. För honom är Lillhärdal inte bara en plats på kartan – det är ett hem och en framtid som han brinner för att skapa och bevara.

Med de bygdemedel som kommer från vindparken Åndberg och fördelas utifrån de tydliga regler och avtal som Medvind för bygden satt upp, ser framtiden ljus ut för Lillhärdal och dess invånare. Genom att fortsätta att investera i gemenskapen och stötta lokala initiativ, är Victor och hans »medvindare« redo att leda bygden mot nya höjder och skapa en framtid som är både livskraftig och levande.

 

Exempel på projekt som fått bygdemedel

  • Upprustning av Pilgrimsleden Romboleden
  • Renovering av hembygdsgården
  • Skoter till idrotsföreningen för att underhålla skidspår
  • Häxmuseet
  • Stöd till byns lanthandel för att utveckla sin service för byborna
  • Nystart av café och matsal på byns seniorboende
  • Etablering av en hub – ett kontorshotell som även möjliggör distansarbete
  • Skoterklubbens underhåll av skoterlederna 

Lillhärdal har fostrat framgångsrika skidåkare, som t ex Arthur Herrdin som deltog i OS i Oslo 1952 och St Moritz 1948. Skidskytten Anna Carin Zidek (gift Olofsson) tog ett guld och ett silver i i OS i Turin 2006 samt deltog även i längdskidåkning i OS i Salt Lake City 2002. En fun fact är att hennes man har fått bygdemedel till sitt företag Vintage Volts som bygger om bensinbilar till elbilar.

Läs mer om Vintage Volts

Häxprocesserna startade i Lillhärdal på 1660-talet! Jan Guillou skrev om detta och det gjordes en dokumentär (Häxornas tid) som spelades in i Lillhärdal. Efter detta byggdes ett museum som kommer att stöttas med bygdemedel för att kunna finnas kvar.

Facebooksida Lillhärdals häxutställning

Läs mer om Lillhärdal:

lillhardal.se