Logotype

Solenergi

Bonnarp PV

Klippan, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2026
Produktion
75 GWh
Kapacitet
75 MW

Om projekt­et

OX2 utvecklar i samverkan med berörd markägare en storskalig, markbaserad solpark utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län. Fullt utbyggd kommer solparken varje år kunna producera cirka 75 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 15 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen. Anläggningen förväntas vara driftklart under 2026. OX2 avser ansökan om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för den planerade solparken.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Under januari 2023 initierades tillståndsprocessen genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Structor Miljöpartner AB bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Samråd med allmänheten

Samråd med allmänheten hölls som öppet hus torsdagen den 30 mars i Ljungbyhed. Det var stort intresse med många deltagare och vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och som lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Affischerna samt samrådsunderlaget hittar du under fliken "dokument" nedan. Inkomna synpunkter sammanställs sedan och redovisas i en samrådsredogörelse som är en del av kommande tillståndsansökan.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Klippan
Driftstart
2026
Produktion
75 GWh
Kapacitet
75 MW

 

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Bonnarp PV

Projekt­ledare
Henrik Gauffin

+46 761 27 28 80
henrik.gauffin@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com