Logotype

Intervju med Johan Morell, ordförande Östnors bygdegårdsförening

Johan Morell är till vardags placeringsrådgivare på Dalarnas försäkringsbolag & bank (Länsförsäkringar) men han är också ordförande i Östnors bygdegårdsförening, mottagare av bygdepeng från Bösjövardens vindpark i Mora kommun sedan 2012.

Vad använder ni bygdepengen till?

– Pengarna vi får landar i kassan, och vi öronmärker inte pengar specifikt. Vi använder medlen så de kommer till gagn för byn och vi fördelar dem på lokala projekt och aktiviteter. Det är styrelsen som ansvarar för ekonomi och föreningen har mandat för att bestämma hur pengarna fördelas. Det finns många idéer, och vi har inga problem med att hitta aktiviteter och projekt att sponsra. Till exempel har vi sponsrat ny belysning till byns hockeyplan och sponsrar den populära Trollstigen ibland– en aktivitetsslinga nära bygdegården. Men primärt måste vi ha en bygdegård som fungerar, det är en stor byggnad med stort underhållsbehov. Så en del av pengen går till reparationer och drift av bygdegården, som t ex att byta lampor, fixa taket eller installera nytt värmesystem.

Vad har ni för verksamhet?

– Vi är en bygdegårdsförening som driver bygdegården i Östnor, som ligger i Mora kommun, Dalarna. Föreningen har ca 100 medlemmar med en styrelse på 5-6 personer.Vi hyr ut bygdegården till fester, idrottsklubbar m m. 

Ishockeyrinken som fått ny belysning.

Åstnårs hockeylag.

Hur gagnar det bygden?

– Bygdepengen är ett bra tillskott till bygdegården och extremt värdefull för byn. Den hjälper oss i arbetet att hålla bygdegården och byn levande. Allt vi gör är till gagn för bygdens fortlevnad och sammanhållning.

Hur vet folk att de kan söka pengar från bygdegården?

– Vi är ett litet samhälle på 200 hushåll varav hälften är medlemmar i bygdegårdsföreningen, så de flesta vet nog om detta »by mouth«, men vi skulle kunna bli bättre på att informera byborna om att det finns en bygdepeng att söka.

Hur blir man medlem i er förening?

– Man snackar med någon av medlemmarna eller kanske kontaktar oss via vår facebooksida. Som sagt, det är en liten förening, »alla« vet att vi finns, och alla vet att de är välkomna! Sen kan man vara engagerad i projektgrupper, som t ex hockeyplansgruppen. Vi har planer på att dra igång fler grupper, det skapar engagemang.

Vad händer framåt?

– Det finns många visioner och drömmar som alla kretsar kring den gemensamma mötesplatsen som är i byn Östnor, bygdegården alltså. Exempelvis solceller, skatepark, uteplats, handikappsanpassa fastighetens bottenplan. Allt för att bybor fortsättningsvis ska kunna ha en gemensam mötesplats.

Är du intresserad av att gå med i Östnors bygdegårdsförening?

Maila till ostnorby@gmail.com

Du kan också följa föreningen på Facebook:

Följ Östnors Bygdegårdsförening på Facebook