Logotype

Solenergi

Fröllinge PV

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
50 GWh
Kapacitet
50 MW

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i Fröllinge, Halmstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 50 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 10 000 hushåll. Den färdiga solparken kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
50 GWh
Kapacitet
50 MW

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
frollingePV@ox2.com

Projekt­kontakter för Fröllinge PV

Projekt­ledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com