Fröllinge PV

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
50 GWh
Kapacitet
50 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solenergianläggning i Fröllinge, Halmstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 50 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 10 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
50 GWh
Kapacitet
50 MW

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
frollingePV@ox2.com

Projektkontakter för Fröllinge PV

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com