Logotype

Landbaserad vindkraft

Jouttikallio

Lappo, Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Lappo
Driftstart
2016
Produktion
63 GWh

Om projektet

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare.

 

Den totala effekten av vindparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern på rotorerna 126 meter, vilket ger en totalhöjd för turbinerna på 210 meter. Vindparken är ansluten till elnätet vid Lappo elstation. Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen har genomförts med en markkabel. Anläggningen beräknas producera 63 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 600 hushåll (5 000 kWh/år).

 

Vindparken ägs av Allianz – deras f��rsta vindkraftsinvestering på den finska marknaden. OX2 ansvarade för parkens projektutveckling och byggnation samt ansvarar för driften.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Lappo
Antal turbiner
6
Höjd
210 m
Driftstart
2016
Produktion
63 GWh
Ägare
Allianz
Leverantör
Vestas

Jouttikallion tuulipuiston rakentaminen

Vuonna 2016 valmistunut Jouttikallion tuulipuisto on yksi ensimmäisistä OX2:n rakentamista ja hallinnoimista tuulipuistoista Suomessa.

Katso videoltamme, kuinka hanke rakentui!

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Jouttikallio

Kommersiell förvaltning
Caroline Ekman

+46 702 22 70 64
caroline.ekman@​ox2.com

Teknisk förvaltning
Mika Puskala

+358 40 688 8368
mika.puskala@​ox2.com