Logotype

Landbaserad vindkraft

Korkeamaa

Soini, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Soini

Om projektet

Korkeamaa vindkraftsprojekt är beläget i Soini kommun i Södra Österbotten. Från projektområdet är det cirka fyra kilometer till Soinis centrum och området används huvudsakligen för jord- och skogsbruk.

Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan. Den tekniska nämnden i Soini har beviljat tillstånds- och bygglov för 17 vindkraftverk med en total höjd på högst 230 meter. Tillstånden godkändes i februari 2023, men besvär över dem har anförts hos Vasa förvaltningsdomstol, där behandlingen av ärendet pågår. 

Avsikten är att vindparken ska anslutas till Fingrids transformatorstation i Alajärvi, dit elektriciteten leds med en ny kraftledning på 110 kV. Transformatorstationen finns cirka 10 kilometer från projektområdet.

Inom ramen för projektet genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) åren 2013–2014. Materialet från utvärderingsförfarandet finns här (på finska). Utvecklingsansvaret för projektet överfördes till OX2 i december 2021. Saba Wind ansvarade för dess tidigare utvecklingsskeden.

Vad händer härnäst?   

Inom projektet förbereder man sig härnäst på byggbeslutet. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Soini
Antal turbiner
17
Höjd
230 m

Yrittäjän yhteydenottolomake

Käytämme uusiutuvan energian hankkeissamme mahdollisuuksien mukaan paikallisia palveluita ja työvoimaa. Mikäli haluat tarjota oman yrityksesi palveluita Korkeamaan tuulipuiston rakennusvaiheeseen, voit täyttää yhteydenottolomakkeen alla olevasta linkistä.

Lisää lomakkeeseen yrityksesi yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus tarjoamistasi palveluista (esim. maanrakennustyöt, betonityöt, aurauspalvelut, siivouspalvelut, majoituspalvelut, ruokailu). 

Käymme kaikki yhteydenotot läpi ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli palveluitasi voitaisiin hyödyntää Korkeamaan hankkeessa! 

Täytä yhteydenottolomake tästä

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Korkeamaa

Projektledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Carl Andtfolk

+358 40 533 5923
carl.andtfolk@​ox2.com