Logotype

Solenergi

Korsberga PV

Hjo and Skövde , Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Hjo and Skövde
Driftstart
2025
Produktion
127 GWh
Kapacitet
127 MW

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark i Korsberga, Hjo och Skövde kommuner. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 127 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 25 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena inom projekt­området. Under våren och sommaren 2022 kommer bland annat att genomföras markundersökningar samt inventeringar av värdefull natur och fåglar i området. Därutöver har tillståndsprocessen för projekt­et initierats genom samråd under våren 2022. Under samrådet inkom synpunkter som har lett till justeringar av verksamhetsområdet. Under januari 2023 genomförs därför ett kompletterande samråd. Det reviderade samrådsunderlag hittar du under fliken dokument nedan. WSP bistår OX2 i samrådsprocessen. Vi önskar ta emot eventuella synpunkter senast fredagen den 27 januari 2023. Du skickar dem till:korsberga@ox2.com Har du tidigare lämnat synpunkter behöver du inte skicka in dessa igen. Var god skicka in synpunkter enbart om dina synpunkter ändras utifrån OX2:s genomförda justeringar av verksamhetsområdet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Hjo and Skövde
Driftstart
2025
Produktion
127 GWh
Kapacitet
127 MW

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
korsberga@ox2.com

Projekt­kontakter för Korsberga PV

Projekt­ledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com