Logotype

Landbaserad vindkraft

Lillås

Bollnäs, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Bollnäs
Produktion
750 GWh

Om projektet

OX2 undersöker möjligheterna för en vindpark cirka tre mil söder om Bollnäs vid Lillås i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Projektet påbörjade samråd under 2020 men har sedan dess pausats. Under fliken dokument finns samrådsunderlaget från 2020 för nedladdning. Cirka fyra km norr om Vindpark Lillås undersöker OX2 möjligheterna för ännu en vindpark i Bollnäs kommun, projektet heter Norrberget. Norrberget och Lillås är två separata projekt, men OX2 samordnar utvecklingsarbetet med de båda projekten då de ligger i närheten av varandra.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bollnäs
Antal turbiner
max 33
Höjd
300 m
Produktion
750 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Lillås

Projektledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com