Logotype

Solenergi

Moholm

Töreboda, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Töreboda
Område
Töreboda
Driftstart
2026
Produktion
115 GWh

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark vid Moholm i Töreboda kommun, Västra Götalands län. Projekt­et omfattar cirka 130 hektar mark och kommer fullt utbyggd kunna producera cirka 115 GWh el per år från den förnybara solenergin. Töreboda kommuns totala elförbrukning under 2021 var på 170 GWh, det betyder att den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen. Projekt­et beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 AB avser att ansöka om frivilligt miljötillstånd för den planerade solenergianläggningen.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Därefter kommer tillståndsprocessen för projekt­et påbörjas genom samråd för såväl myndigheter som med närboenden och andra intressenter. Information läggs ut löpande här på hemsidan. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. 

Välkomna på samråd

OX2 bjuder in de enskilt berörda samt allmänheten på samråd den 21 juni klockan 17-20 på Moholms herrgård (Moholm Herrgård 56, 549 92 Moholm) Samrådet kommer genomföras som en utställning/öppet hus, där besökarna får ta del av information om projekt­et, prata med representanter för OX2 och WSP, ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådsunderlaget finns att läsa eller ladda ner under fliken Dokument längre ner på sidan.

Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på projekt­et som en del av samrådet. Synpunkterna är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete med att planera, utveckla och genomföra projekt­et. Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse som är en del av kommande tillståndsansökan.

Lämna synpunkter

Samrådssynpunkter skickas till e-post: jenny.garde@wsp.com alternativt per post till: WSP Sverige AB, att Jenny Gärde Box 13033, 402 51 Göteborg”

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 14 juli 2023. Vänligen märk e-post respektive post med ”Samråd Moholm solpark”.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Töreboda
Område
Töreboda
Driftstart
2026
Produktion
115 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Moholm

Projekt­ledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com