Logotype

Landbaserad vindkraft

Pahkavaara

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Produktion
550 GWh

Om projektet

Pahkavaara vindkraftsprojekt finns i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projektet omfattar högst 33 vindkraftverk, och avsikten är att vindparken ska anslutas till elnätet vid Fingrids station i Pyhänselkä, dit elen leds med en 400 kV luftledning.

Tornator, som också är en betydande markägare i regionen, har ansvarat för projektets tidigare utvecklingsskeden. Utvecklingsansvaret för projektet överfördes till OX2 i slutet av 2020.

Inom ramen för projektet genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) 2015–2017. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material här (på finska).

För projektet har det också utarbetats en delgeneralplan som godkändes av Utajärvi kommun i januari 2019. Delgeneralplanen är lagakraftvunnen.

Vad händer härnäst?

Inom projektet förbereder man sig härnäst på byggbeslutet. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
33
Höjd
255 m
Produktion
550 GWh

Yrittäjän yhteydenottolomake

Käytämme uusiutuvan energian hankkeissamme mahdollisuuksien mukaan paikallisia palveluita ja työvoimaa. Mikäli haluat tarjota oman yrityksesi palveluita Pahkavaaran tuulipuiston rakennusvaiheeseen, voit täyttää yhteydenottolomakkeen alla olevasta linkistä.

Lisää lomakkeeseen yrityksesi yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus tarjoamistasi palveluista (esim. maanrakennustyöt, betonityöt, aurauspalvelut, siivouspalvelut, majoituspalvelut, ruokailu). 

Käymme kaikki yhteydenotot läpi ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli palveluitasi voitaisiin hyödyntää Pahkavaaran hankkeessa! 

Täytä yhteydenottolomake tästä

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Pahkavaara

Projektledare
Valtteri Paunonen

+358 40 755 2186
valtteri.paunonen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com