Logotype

Landbaserad vindkraft

Rahkola-Hautakangas

Oulais & Haapavesi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Oulais & Haapavesi
Produktion
900 GWh

Om projektet

OX2 utreder möjligheterna att bygga en vindpark i området Rahkola-Hautakangas i städerna Haapavesi och Oulais. I landskapsplanen för Norra Österbotten har området delvis antecknats som ett område för vindpark.

I projektet har två tidigare projektområden slagits samman: Rahkola (Haapavesi) och Hautakangas (Oulais). Rahkola är ett samarbetsprojekt mellan OX2 och ja TM Voima som ursprungligen omfattade fyra vindkraftverk i Haapavesi. Inom Hautakangas område har man tidigare utrett ett projekt med 12 vindkraftverk i Oulais. Med den tidigare projektutvecklaren Tuulivoimayhtiö Pohjola Oy avtalade man om att överföra projekrättigheterna till OX2.

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) färdigställdes 2023. Materialet för MKB-förfarandet finns på NTM-centralens webbplats här (på finska). 

Vindparken är planerat att anslutas till elnätet vid Uusnivalas station med en 400 kV luftledning, med användning av den befintliga linjen. Elöverförning planeras i samarbete med VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Det finns ett separat MKB-förfarande för kraftledningen, vars material finns på ymparisto.fi-webplats här (på finska).

Vad händer härnäst?

Delgeneralplanläggningen för projektet Rahkola-Hautakangas pågår. Målet är att delgeneralplanen ska behandlas för godkännande av städerna Haapavesi och Oulais hösten 2024, varefter bygglov för vindkraftverk kan sökas.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Oulais & Haapavesi
Antal turbiner
max. 40
Höjd
250-300 m
Produktion
900 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Rahkola-Hautakangas

Projektledare
Heli Harjula

+358 40 668 2304
heli.harjula@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Lauri Laitila

+358 40 156 1155
lauri.laitila@​ox2.com

Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston asukaslehti

Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston asukaslehti kertoo hankkeen tuoreimmat kuulumiset, tekee tutuksi hankkeessa työskenteleviä henkilöitä ja tarjoaa tietoa tuulivoimasta. Lehti on jaettu painettuna alueen koteihin ja sen digiversioon voit tutustua alla olevasta linkistä.

Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston asukaslehti, talvi 2023

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje