Logotype

Intervju med Johan Helmersson, ordförande i Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening

Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening får varje år en bygdepeng från vindkraftverket Brickan i Sveg, Härjedalens kommun. Bygdepengen används framför allt till utsättning av fisk.

Vad är er huvudsakliga verksamhet?
– Att vårda våra fiskevatten. Sveg-Herrö är ett av Sveriges mest varierade fiskeområden i den norrländska vildmarken. I Sveg har vi minst 20 mil storskog åt alla håll, men landskapet genomkorsas av skogsbilvägar som gör det lätt att nå alla fiskevatten även om man har barn med. Inom vårt område bjuder vi förresten alla barn på gratis fiske, till dess att de fyller 15 år!

På vilket sätt är föreningen viktig för bygden?
– Fiske är ett stort fritidsintresse här. Det är ett intresse som passar alla oavsett ålder. Det lockar även en hel del turister.

»Det är mest spännande innan det nappar eller när man har napp men inte vet vad det är.«

Varför fiskar man egentligen?
– Det är olika. En del gör det bara för att det är spännande och släpper tillbaka fisken som de fångar. Andra behåller den för att äta upp. Det beror också på vad det är som man har fångat.

Bygdepengen går till utsättning av fisk, vad för slags fisk sätter ni ut?
– Framför allt öring och röding, även lite regnbåge.

Varför sätter man ut fisk?
– För att förstärka fiskebestånden och säkerställa ett gott fiske.

Vill du berätta om din största fiskeupplevelse i den här trakten?
– Jag har fått några skapliga gäddor och ett år blev jag »Härjedalens champion« för en abborre som vägde två kilo. Men egentligen tycker jag att det är mest spännande innan det nappar eller när man har napp men inte vet vad det är. Det är den största tjusningen!

Sveg-Herrö är ett av Sveriges mest varierade fiskeområden.
Foto: Sveg-Herrö fiskevårdsförening

Är du intresserad av att gå med i Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening?

Hör av dig via kontaktformuläret här

Du kan också följa fiskevårdsområdesföreningen på Facebook