Logotype

Landbaserad vindkraft

Toxberget

Falun, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Produktion
Approximately 220 GWh

Om projektet

OX2 undersöker i samverkan med Kopparfors Skogar AB möjligheten att etablera vindkraft på Toxberget i Falu kommun. Området ligger cirka 2 km syd/sydväst om Lumsheden och ligger inom Falu kommuns vindbruksplan.

Baserat på den information vi har idag så tror vi att området kan vara lämpligt för en vindpark. Vår bedömning baseras bland annat på vindförhållanden, tillgänglig GIS-data och resultat från grundläggande fältinventeringar.

Tidiga beräkningar visar att en vindpark på Toxberget skulle kunna ge en årlig produktion på ca 220 GWh vilket motsvarar hushållsel till 44 000 hem per år. Området bedöms ha potential för maximalt 11 vindkraftverk.

Vad händer nu?

Informationsmöten med Falu kommun och med närboende, föreningar och andra intressenter hölls under hösten 2021. I december 2021 har samråd med länsstyrelsen och kommunen påbörjats. Under 2023 har OX2 valt att fokusera på inventeringar och utredningar för att komplettera synpunkter som kom in från tidigare dialoger.
Vi planerar att fortsätta dialogen med närboende och när det är dags för samrådsmöte kommer information skickas ut i god tid.

 För projekt Toxberget erbjuder OX2 lokal återbäring om 1 procent av bruttointäkterna för vindparken.

Har du frågot om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Under fliken Dokument finns samrådsdokument och hur tillståndsprocessen är uppbyggd.

Kontakt markägare

Kopparfors Skogar: har du frågor som rör Kopparfors Skogar, kontakta Torsten Persson:
torsten.persson@kopparfors.se

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Antal turbiner
Approximately 11
Höjd
Up to 280 metres
Produktion
Approximately 220 GWh

Vad händer nu?

Informationsmöten med Falu kommun och med närboende, föreningar och andra intressenter hölls under hösten 2021. I december 2021 har samråd med länsstyrelsen och kommunen påbörjats. Under 2023 har OX2 valt att fokusera på inventeringar och utredningar för att komplettera synpunkter som kom in från tidigare dialoger.
Vi planerar att fortsätta dialogen med närboende och när det är dags för samrådsmöte kommer information skickas ut i god tid.

 För projekt Toxberget erbjuder OX2 lokal återbäring om 1 procent av bruttointäkterna för vindparken.

Har du frågot om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Under fliken Dokument finns samrådsdokument och hur tillståndsprocessen är uppbyggd.

Kontakt markägare

Kopparfors Skogar: har du frågor som rör Kopparfors Skogar, kontakta Torsten Persson:
torsten.persson@kopparfors.se

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
toxberget@ox2.com

Projektkontakter för Toxberget

Projektledare
Pontus Dahl

+46 733 72 33 83
pontus.dahl@​ox2.com