Logotype

Landbaserad vindkraft

Toxberget

Falun, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Produktion
Approximately 220 GWh

Om projekt­et

OX2 undersöker i samverkan med Kopparfors Skogar AB möjligheten att etablera vindkraft på Toxberget i Falu kommun. Området ligger cirka 2 km syd/sydväst om Lumsheden och ligger inom Falu kommuns vindbruksplan.

Baserat på den information vi har idag så tror vi att området kan vara lämpligt för en vindpark. Vår bedömning baseras bland annat på vindförhållanden, tillgänglig GIS-data och resultat från grundläggande fältinventeringar.

Tidiga beräkningar visar att en vindpark på Toxberget skulle kunna ge en årlig produktion på ca 220 GWh vilket motsvarar hushållsel till 44 000 hem per år. Området bedöms ha potential för maximalt 11 vindkraftverk.

Informationsmöten med Falu kommun och med närboende, föreningar och andra intressenter hölls under hösten 2021. I december 2021 har samråd med länsstyrelsen och kommunen påbörjats. Vi planerar att fortsätta dialogen med närboende och bjuda in till samrådsmöte med allmänheten under 2023.

 

Kontakta oss gärna på toxberget@ox2.com om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer.

Har du frågor som rör Kopparfors Skogar, kontakta Torsten Persson på mejladress torsten.persson@kopparfors.se eller på tel. +46 70 307 10 66.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Antal turbiner
Approximately 11
Höjd
Up to 280 metres
Produktion
Approximately 220 GWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
toxberget@ox2.com

Projekt­kontakter för Toxberget

Projekt­ledare
Pontus Dahl

+46 733 72 33 83
pontus.dahl@​ox2.com