Logotype

Landbaserad vindkraft

Trollugnsberget

Smedjebacken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Kapacitet
800 GWh

Om projekt­et

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med max 30 stycken vindkraftverk med en maximal höjd om 295 meter i Smedjebackens kommun. Området ligger cirka 10 km nordost om Smedjebacken. Tidiga beräkningar visar på en årlig produktion om ca 800 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till cirka 160 000 hem per år.

Vad händer i projekt­et?

Tack till alla som deltog i samrådet för vindkraftsprojekt­et Trollugnsberget. Vi uppskattar era yttranden och synpunkter, och vi hoppas att ni har haft möjlighet att lära er mer om projekt­et och våra planer.

Vi kommer att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse som kommer biläggas i ansökan om miljötillstånd. Ansökan kommer att granskas av relevanta myndigheter, inklusive länsstyrelsen, som kommer att ta del av alla yttranden och synpunkter som har lämnats under samrådsperioden.

Till ansökan kommer även en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. Det är ett dokument som beskriver alla miljöaspekter som projekt­et kan tänkas beröra samt hur projekt­et skulle kunna påverka dessa.

Samråd

OX2 har genomfört avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §) som en del av arbetet med miljöbedömningen. Syftet med samrådet är att informera och samla in synpunkter på den planerade vindparkens lokalisering, omfattning och utformning, samt vilka miljöeffekter som behöver utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd är det första steget i tillståndsprocessen för att ta fram en tillståndsansökan.

Handlingar från samrådet finns längre ner på sidan under fliken “dokument”.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig med information till projekt­et via brev eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan. Det går även bra att ställa frågor om projekt­et.

OX2 AB/Trollungsberget
Box 2299
103 17  Stockholm
e-post:trollungsberget@ox2.com

Kontakt markägare

Gysinge skog:

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Antal turbiner
max 30
Höjd
max 295
Kapacitet
800 GWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
trollugnsberget@ox2.com

Projekt­kontakter för Trollugnsberget

Projekt­ledare
Jonathan Weck

+46 722 140 724
trollugnsberget@​ox2.com