Logotype

Solenergi

Velanda PV

Örebro, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Örebro
Område
Velanda
Produktion
78 GWh

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark i Velanda, Örebro Kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 78 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 15 600 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Vad händer just nu?

Tillståndsprocessen för projekt­et har påbörjats. Samråd med myndighet och allmänhet planeras att genomföras under våren 2024. Inventering av natur, fågel och kulturmiljö genomfördes under 2023.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Örebro
Område
Velanda
Produktion
78 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Velanda PV

Projekt­ledare
Sofia Brink

+46 73 467 28 20
sofia.brink@​ox2.com