Sähköistyminen tarvitsee tuekseen merituulta

OX2 haluaa olla mukana kehittämässä puhdasta suomalaista merituulivoimaa. Yhteiskuntamme sähköistyy hurjaa vauhtia etenkin teollisuuden ja liikenteen osalta, mutta myös kiinteistöjen lämmitysratkaisujen vuoksi. Muutokset edellyttävät sähköntuotannon kaksinkertaistumista nykyiseltä tasoltaan, minkä lisäksi sähköntuotannon tulee olla uusiutuvaa. Tämä tarkoittaa lisää tuulivoimaa, joka arvioiden mukaan tulee kasvamaan nykyisestä noin 10 terawattitunnista 120 terawattituntiin. Tuulivoimaa tulee kuitenkin Suomessa katsoa uusin silmin – ilman hyvien tuuliolosuhteiden merialueita puhtaalle sähköntuotannolle asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta.

OX2 haluaa olla mukana kehittämässä puhdasta suomalaista merituulivoimaa. Yhteiskuntamme sähköistyy hurjaa vauhtia etenkin teollisuuden ja liikenteen osalta, mutta myös kiinteistöjen lämmitysratkaisujen vuoksi. Muutokset edellyttävät sähköntuotannon kaksinkertaistumista nykyiseltä tasoltaan, minkä lisäksi sähköntuotannon tulee olla uusiutuvaa. Tämä tarkoittaa lisää tuulivoimaa, joka arvioiden mukaan tulee kasvamaan nykyisestä noin 10 terawattitunnista 120 terawattituntiin. Tuulivoimaa tulee kuitenkin Suomessa katsoa uusin silmin – ilman hyvien tuuliolosuhteiden merialueita puhtaalle sähköntuotannolle asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Talousvyöhykkeillä tilaa suurille tuulipuistoille

Merituulivoima ratkaisee valtaosan Marinin hallituksen asettamista ilmastotavoitteista ja päästövähennyksistä. Sen lisäksi, että merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla, siitä myös tulee teknologian kehittymisen myötä edullisin tapa tuottaa sähköä. Merituulen osalta myös ulkomeren talousvyöhykkeen mahdollisuudet on hyödynnettävä, sillä ​siellä on mahdollista toteuttaa maatuulivoimaa suurempia hankkeita. Kumpikin ulkomerelle nyt kaavailtu tuulivoimahanke vastaisi sähköntuotannoltaan ydinvoimalan tuotantotehoa.
Talousvyöhykkeellä viitataan aluevesien ulkorajasta alkavaan alueeseen, joka päättyy Suomen valtion ulkorajaan. Suomen valtiolla on oikeus talousvyöhykkeen luonnonvarojen tutkimiseen sekä vyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen. Tutkimus- sekä hyödyntämis- ja rakentamisluvat myöntää valtioneuvosto.
Monilta osin talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeilta edellytetään samoja viranomaismenettelyitä kuin aluevesillä tai mantereella sijaitsevilta hankkeilta, eli YVA-menettely, vesilupa, puolustusvoimien lausunto, sekä liityntäjohtoihin liittyvät luvitukset.

Talousvyöhykkeillä tilaa suurille tuulipuistoille

Merituulivoima ratkaisee valtaosan Marinin hallituksen asettamista ilmastotavoitteista ja päästövähennyksistä. Sen lisäksi, että merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla, siitä myös tulee teknologian kehittymisen myötä edullisin tapa tuottaa sähköä. Merituulen osalta myös ulkomeren talousvyöhykkeen mahdollisuudet on hyödynnettävä, sillä ​siellä on mahdollista toteuttaa maatuulivoimaa suurempia hankkeita. Kumpikin ulkomerelle nyt kaavailtu tuulivoimahanke vastaisi sähköntuotannoltaan ydinvoimalan tuotantotehoa.
Talousvyöhykkeellä viitataan aluevesien ulkorajasta alkavaan alueeseen, joka päättyy Suomen valtion ulkorajaan. Suomen valtiolla on oikeus talousvyöhykkeen luonnonvarojen tutkimiseen sekä vyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen. Tutkimus- sekä hyödyntämis- ja rakentamisluvat myöntää valtioneuvosto.
Monilta osin talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeilta edellytetään samoja viranomaismenettelyitä kuin aluevesillä tai mantereella sijaitsevilta hankkeilta, eli YVA-menettely, vesilupa, puolustusvoimien lausunto, sekä liityntäjohtoihin liittyvät luvitukset.

Merituulivoima mahdollistaa tulevaisuuden megainvestoinnit

Merituulivoima on avainasemassa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja maamme sähköistämisessä. Vihreän teollisten prosessien sähköistäminen, vedyn tuottaminen sekä datakeskukset vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa. Jos Suomi haluaa olla mukana kilpailemassa näistä investoinneista, on merituulivoima kilpailukykyisin tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä tämän vuosikymmenen lopulla. Muualla Euroopassa vastaavia merituulihankkeita on runsaasti ja myös Ruotsin talousvyöhykkeellä hankkeita on viety jo pitkälle.
Tulevan kymmenen vuoden aikana merituulivoima tuo Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja: laskelmien mukaan 10 000 MW:n merituulivoimakapasiteetin rakentaminen voi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Merituulivoima mahdollistaa tulevaisuuden megainvestoinnit

Merituulivoima on avainasemassa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja maamme sähköistämisessä. Vihreän teollisten prosessien sähköistäminen, vedyn tuottaminen sekä datakeskukset vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa. Jos Suomi haluaa olla mukana kilpailemassa näistä investoinneista, on merituulivoima kilpailukykyisin tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä tämän vuosikymmenen lopulla. Muualla Euroopassa vastaavia merituulihankkeita on runsaasti ja myös Ruotsin talousvyöhykkeellä hankkeita on viety jo pitkälle.
Tulevan kymmenen vuoden aikana merituulivoima tuo Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja: laskelmien mukaan 10 000 MW:n merituulivoimakapasiteetin rakentaminen voi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

OX2 on tuulivoimaloiden rakentamisen asiantuntija

Talousvyöhykkeille kohdistuvilta suurilta hankkeilta edellytetään poikkeuksellista osaamista ja yrityksiltä kykyä viedä hankkeet hallitusti ja ympäristöystävällisesti läpi. Euroopan johtavana tuulivoiman tuottajana meillä on kokemusta tuulivoiman kehittämisestä ja toteuttamisesta. Olemme hankkineet merituulivoimaosaamista itsellemme ja lisäksi meillä on laaja joukko konsultteja ja yhteistyökumppaneita. Yhteistyöllä pystymme toteuttamaan hankkeet nopeasti ja hallitusti.​


Lue lisää kahdesta merituulivoimahankkeestamme:

Halla

Laine

OX2 on tuulivoimaloiden rakentamisen asiantuntija

Talousvyöhykkeille kohdistuvilta suurilta hankkeilta edellytetään poikkeuksellista osaamista ja yrityksiltä kykyä viedä hankkeet hallitusti ja ympäristöystävällisesti läpi. Euroopan johtavana tuulivoiman tuottajana meillä on kokemusta tuulivoiman kehittämisestä ja toteuttamisesta. Olemme hankkineet merituulivoimaosaamista itsellemme ja lisäksi meillä on laaja joukko konsultteja ja yhteistyökumppaneita. Yhteistyöllä pystymme toteuttamaan hankkeet nopeasti ja hallitusti.​


Lue lisää kahdesta merituulivoimahankkeestamme:

Halla

Laine