Logotype

Merituulivoima

Halla

Pohjanlahti, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuotanto
12 TWh

Tiedot hankkeesta

Merituulipuistohanke Halla sijoittuu Pohjanlahdelle, Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle. Tuulipuiston alueen pinta-ala on noin 570 km2 ja sen etäisyys Oulun pohjoispuolella sijaitsevaan Virpiniemeen on noin 52 kilometriä, Hailuotoon on noin 23 kilometriä ja Raaheen noin 35 kilometriä.

Hanke käsittää enintään 160 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 12 TWh. Tuotanto kattaisi noin 17 prosenttia Suomen 2021 vuoden sähköntuotannosta (69,3 TWh).

Merituulipuisto suunnitellaan liitettävän Fingridin kantaverkkoon Raahen, Siikajoen ja/tai Oulun alueilla. Hallan läheinen sijainti Raaheen voisi tuoda mahdollisuuksia yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen tuotantoa tavoittelevan SSAB:n kanssa, jonka Raahen tehtaalle suunnitellaan parhaillaan uutta vahvaa yhteyttä kantaverkkoon. Yhtenä vaihtoehtona onkin, että hankkeen verkkoliityntä tehdään suoraan SSAB:n tehtaalle.

Hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi hankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä olevalla talousvyöhykkeellä vaatii erityisen tutkimusluvan. OX2 sai tutkimusluvan hankkeelle valtioneuvoston yleisistunnossa tammikuussa 2022.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-ohjelman nähtävilläolo on päättynyt ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut ohjelmasta lausuntonsa 24.11.2022. Lausunto löytyy täältä ja alla olevista dokumenteista. Seuraavaksi käynnistyy YVA-selostusvaihe, joka kestää arviolta kevääseen 2024 asti, jolloin selostus tulee nähtäville. Selostuksessa käydään läpi kaikki hankkeen ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti. Yhteysviranomaisena toimivan ELY-keskuksen perustelua päätelmää YVA:sta voidaan odottaa syksyllä 2024.

Hankkeen luvitusmenettelyt ja tutkimukset kestävät arviolta vuoden 2026 loppuun ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa arviolta vuonna 2029. Sähköntuotanto käynnistyy vasta 2030-luvulla

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Merituulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuulivoimalat
160
Tuotanto
12 TWh

Näin merituulivoimahanke Halla etenee

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Halla

Projektipäällikkö
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa merituulivoimahanke Hallan etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje