Logotype

Merituulivoima

Halla

Pohjanlahti, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuotanto
12 TWh

Tiedot hankkeesta

Merituulivoimahanke Halla sijoittuu Pohjanlahdelle, Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle. Tuulipuiston alueen pinta-ala on noin 570 km2 ja sen etäisyys Oulun pohjoispuolella sijaitsevaan Virpiniemeen on noin 52 kilometriä, Hailuotoon on noin 23 kilometriä ja Raaheen noin 35 kilometriä.

Hanke käsittää enintään 160 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 12 TWh. Tuotanto kattaisi noin 15 prosenttia Suomen 2023 vuoden sähköntuotannosta (78 TWh).

Merituulipuisto suunnitellaan liitettävän Fingridin kantaverkkoon Raahen, Siikajoen ja/tai Oulun alueilla. Hallan läheinen sijainti Raaheen voisi tuoda mahdollisuuksia yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen tuotantoa tavoittelevan SSAB:n kanssa, jonka Raahen tehtaalle suunnitellaan parhaillaan uutta vahvaa yhteyttä kantaverkkoon. Yhtenä vaihtoehtona onkin, että hankkeen verkkoliityntä tehdään suoraan SSAB:n tehtaalle.

Hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi hankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä olevalla talousvyöhykkeellä vaatii erityisen tutkimusluvan. OX2 sai tutkimusluvan hankkeelle valtioneuvoston yleisistunnossa tammikuussa 2022.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-ohjelma oli nähtävillä syksyllä 2022, ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ohjelmasta lausuntonsa 24.11.2022. Lausunto löytyy täältä ja alla olevista dokumenteista. YVA-selostus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2024. Selostuksessa käydään läpi kaikki hankkeen ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti. Yhteysviranomaisena toimivan ELY-keskuksen perustelua päätelmää YVA:sta voidaan odottaa loppuvuodesta 2024. Hankkeen luvitusmenettelyt ja tutkimukset kestävät arviolta vuoden 2027 loppuun.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Merituulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuulivoimalat
~ 160
Tuotanto
12 TWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Halla

Projektipäällikkö
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa merituulivoimahanke Hallan etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje