Merkkikallio

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 kilometriä ja Mustasaaren kunnan Sepänkylään noin 10 kilometriä.

 

Merkkikallion tuulivoimahanke on edennyt rakennusvaiheeseen. Merkkikallion tuulipuistoon rakennetaan 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 240 metriä sekä yhteenlaskettu teho 82,5 megawattia.

 

Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat 12 voimalalle. Rakennustyöt käynnistyvät 12 voimalan osalta kesällä 2021 ja loput kolme voimalaa toteutetaan sen jälkeen, kun niiden rakennusluvat saavat lainvoiman. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Merkkikallion tuulipuiston alueella sijaitsevan uuden sähköaseman kautta.

 

Merkkikallion tuulipuiston rakentamisen investointipäätös sinetöitiin toukokuussa 2021.

 

Mitä seuraavaksi?

Tuulipuiston tieverkoston ja voimaloiden nostokenttien maanrakennustyöt ovat käynnissä ja työt jatkuvat vuoden 2021 loppuun asti. Tuulivoimaloiden perustusten valut aloitetaan syksyllä ja ne valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Myös sähköverkon ja sähköaseman rakentaminen alkaa syksyllä, ja se viimeistellään keväällä 2022. Tuulivoimalat pystytetään kesällä 2022. Tuulipuisto aloittaa toiminnan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Rakennusvaiheessa

Merkkikallio

Tiedot hankkeesta

Karttakuva hankealueesta.

Kunnat: Mustasaari ja Vaasa
Tuulivoimaloiden määrä: 15
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 240 m
Arvioitu vuosituotanto: 280 GWh

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

Heidi Siekkinen

+358 50 572 8823 heidi.siekkinen@ox2.com

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

Heidi Siekkinen

+358 50 572 8823 heidi.siekkinen@ox2.com

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme