Merkkikallio

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 kilometriä ja Mustasaaren kunnan Sepänkylään noin 10 kilometriä.


Alueelle on suunniteltu 15 tuulivoimalan rakentamista, joiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely vuosina 2014-2015, jonka yhteydessä on toteutettu laajat selvitykset hankealueen nykytilasta ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2017, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja asian oikeuskäsittely on kesken.


Projektipäällikkö

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Merkkikallio

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 kilometriä ja Mustasaaren kunnan Sepänkylään noin 10 kilometriä.


Alueelle on suunniteltu 15 tuulivoimalan rakentamista, joiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä.


Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely vuosina 2014-2015, jonka yhteydessä on toteutettu laajat selvitykset hankealueen nykytilasta ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2017, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja asian oikeuskäsittely on kesken.


Projektipäällikkö

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Projektöversikt
Kunta: Mustasaari ja Vaasa
Tuulivoimaloiden määrä: 15
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 240 m
Arvioitu vuosituotanto: 280 GWh