Kröpuln

Kröpulns vindkraftverksprojekt ligger i Nykarleby kommun ca 20 km sydväst om stadscentrum. Platsen för vindparken är främst jord- och skogsbruksområde.


Projektet omfattar sju vindkraftverk med en installerad effekt om sammanlagd 30 MW. Anläggningen beräknas producera 100 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 20 000 hushåll (5 000 kWh/år).


Kröpuln

Kröpulns vindkraftverksprojekt ligger i Nykarleby kommun ca 20 km sydväst om stadscentrum. Platsen för vindparken är främst jord- och skogsbruksområde.


Projektet omfattar sju vindkraftverk med en installerad effekt om sammanlagd 30 MW. Anläggningen beräknas producera 100 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 20 000 hushåll (5 000 kWh/år).


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Nykarleby
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 203 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh

Markanvändning och avtalsärenden

Svante Nilsson

+358 40 594 3098 svante.nilsson@ox2.com

Byggprojektledare

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Vad händer härnäst?

Projektets investeringsbeslut togs i augusti 2019 och byggnationen påbörjas med markarbeten hösten 2019. Montering av vindkraftverk är planerat i början av 2021 och driften i slutet av samma år.

OX2 har tidigare haft ansvar för projektutveckligen och kommer att ansvara för byggnation och den tekniska och komersiella förvaltningen.