Logotype

Tuoreen asukaskyselyn mukaan suhtautuminen tuulipuistoon muuttuu myönteisemmäksi puiston valmistuttua

maaliskuu 15, 2023, 07:33
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Osana tuulivoimahankkeiden kehitystä uusiutuvan enerigan yhtiö OX2 on selvittänyt hankealueiden lähistöllä asuvien näkemyksiä ja kokemuksia tuulipuistoista. Nyt valmistunut kysely on ensimmäinen, jossa kuntalaisten suhtautumista tuulipuistoon vertailtiin ennen ja jälkeen tuulipuiston valmistumisen. Seurantakyselyn mukaan valmiiseen tuulipuistoon suhtautuu positiivisesti tai neutraalisti 84 prosenttia. Ennen valmistumista vastaava luku oli 71 prosenttia.

Tuore kysely toteutettiin Uusikaarlepyyssä, jossa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä loppuvuodesta 2021 valmistuneesta Kröpulnin tuulipuistosta. Kyselyn mukaan sekä tuulipuistoon kokonaisuudessaan että tuulivoimaloiden vaikutuksiin suhtaudutaan myönteisemmin sen jälkeen, kun tuulipuisto on valmistunut ja otettu käyttöön.

Voimaloiden sijaintia piti valmistumisen jälkeen hyvänä yli puolet vastaajista. Ennen valmistumista sijaintia piti hyvänä joka neljäs. Valtaosa eli 69 prosenttia vastaajista ei pitänyt tuulivoimaloiden ääniä häiritsevänä tuulipuiston valmistumisen jälkeen (ennen valmistumista 42 %). Lentoestevaloja ei valmistumisen jälkeen pitänyt häiritsevänä kolme neljästä vastaajasta (ennen valmistumista 50 %).

”Kröpulnin kyselyn tulos on käsityksemme mukaan linjassa sen kanssa, että suuriin infrahankkeisiin suhtaudutaan hankekehitys- ja rakentamisvaiheessa usein varauksellisemmin kuin hankkeiden valmistuttua. Hyväksyttävyys kasvaa, kun tuulipuisto koetaan käytännössä ja huomataan, että muutos ympäristöön ja arkeen on lopulta varsin rajallinen”, sanoo OX2:n maatuulivoiman hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula.

Kyselystä selviää myös, että tuulipuiston lähialueen asukkaiden suhtautuminen tuulivoimaloiden ääniin ja lentoestevaloihin on myönteisempää kuin kauempana asuvien. Kröpulnin tuulivoimaloiden äänitasoa ei pidä häiritsevänä lähialueen asukkaista 73 prosenttia ja kauempana asuvista 66 prosenttia. Lentoestevaloja ei pidä häiritsevänä lähellä asuvista 84 prosenttia ja kauempana asuvista 69 prosenttia.

Rakentamisesta aiheutui lähialueen asukkaille vähemmän häiriötä kuin kauempana asuville. Lähellä asuvista rakentaminen ei häirinnyt kolmea neljästä. Kauempana asuvista häiriötä ei kokenut kaksi kolmesta.

”Kysely osoittaa, että asukkaat suhtautuvat tuulivoimaloiden vaikutuksiin myönteisemmin lähialueilla, missä vaikutukset on mahdollista kokea käytännössä. Niin ikään tuulipuistojen rakennusvaiheen ei juuri koeta häiritsevän – etenkään lähialueilla – ja se on tietysti meille tuulipuistojen rakennuttajana hyvin keskeinen asia”, Alkula toteaa.

Kyselyn mukaan noin puolet asukkaista tietää, että tuulivoimahankkeet on toteutettu ilman yhteiskunnan tukea. Neljä viidestä vastaajasta on tietoinen tuulipuiston kunnalle tuottamasta kiinteistöverosta ja noin puolet pitää sen vaikutusta kuntatalouteen merkittävänä. Eniten tietoa hankkeista asukkaat saivat sanomalehdistä.

Lisätietoja: OX2 Suomen maatuulivoiman hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula, p. +358 50 338 9379, veli-pekka.alkula@ox2.com

 

Asukaskysely toteutettiin puhelinhaastatteluina tutkimustalo Iro Research Oy:n toimesta. Kröpulnin kysely toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2020 ennen tuulipuiston valmistumista ja uudelleen tammikuussa 2023 eli noin vuosi tuulipuiston valmistumisen jälkeen. Kyselyihin osallistui kummallakin kerralla noin sata vastaajaa.Tutkimuksen raportti on luettavissa alla olevasta linkistä.