Åndberg

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Bergvik Skog samt ett antal privata markägare.


Anläggningen kommer bestå av 53 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Den sökta verksamheten har av Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Västernorrlands Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.


Åndberg

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Bergvik Skog samt ett antal privata markägare.


Anläggningen kommer bestå av 53 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Den sökta verksamheten har av Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Västernorrlands Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Härjedalen
Antal vindkraftverk: 53
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 800 GWh
Driftstart: 2021

Byggprojektledare

Björn Olofsson

+46 703 32 00 51 bjorn.olofsson@ox2.com

Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Vad sker härnäst?

Arbetet med skogsavverkning och vägarbeten beräknas starta under våren/sommaren 2019. Gjutning av vindkraftverkens fundament kommer att ske sommaren 2020 och montering av vindkraftverken planeras att påbörjas 2021.

Bildgalleri