Åndberg

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Stora Enso Skog och Mark samt ett antal privata markägare.

Anläggningen kommer bestå av 53 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt).

Den sökta verksamheten har av Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Västernorrlands Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.

Under byggnation

Åndberg

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Härjedalen
Antal vindkraftverk: 53
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 800 GWh
Driftstart: 2021

Byggprojektledare

Björn Olofsson

+46 703 32 00 51 bjorn.olofsson@ox2.com

Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under sommaren/hösten 2020 sker gjutning av vindkraftverkens fundament, samt färdigställande av vägar och internt kabelnät. Fördelningsstationen inne i vindparken kommer också att påbörjas. Vintern 2020 byggs anslutningsledning och fördelningsstationen färdigställs. Juni 2021 startar turbinleveranserna och kommer att pågå till september 2021, och montering av vindkraftverken påbörjas.

Byggprojektledare

Björn Olofsson

+46 703 32 00 51 bjorn.olofsson@ox2.com

Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under sommaren/hösten 2020 sker gjutning av vindkraftverkens fundament, samt färdigställande av vägar och internt kabelnät. Fördelningsstationen inne i vindparken kommer också att påbörjas. Vintern 2020 byggs anslutningsledning och fördelningsstationen färdigställs. Juni 2021 startar turbinleveranserna och kommer att pågå till september 2021, och montering av vindkraftverken påbörjas.

SVT: Miljardsatsning på vindkraft i länet

– följ med in i Åndbergets vindpark

Det byggs vindkraft för miljarder i länet just nu. Bara utanför Lillhärdal i Härjedalen byggs två nya vindparker där man satsar nära fem miljarder de närmaste två åren. Följ med in i en av dem, Åndbergets vindpark, och se hur långt arbetet kommit där.

SVT: Miljardsatsning på vindkraft i länet

– följ med in i Åndbergets vindpark

Det byggs vindkraft för miljarder i länet just nu. Bara utanför Lillhärdal i Härjedalen byggs två nya vindparker där man satsar nära fem miljarder de närmaste två åren. Följ med in i en av dem, Åndbergets vindpark, och se hur långt arbetet kommit där.

Klagomålshantering

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö.

Klagomålshantering

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö.

Bildgalleri