Högkölen

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.


Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 kWh/hushåll).


Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter. Vindkraftverken restes under 2018 och parken överlämnades till ägarna, investeringsbolaget Aquila Capital, i december 2018.


Högkölen

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.


Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 kWh/hushåll).


Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter. Vindkraftverken restes under 2018 och parken överlämnades till ägarna, investeringsbolaget Aquila Capital, i december 2018.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Ljusdal
Antal vindkraftverk: 18
Totalhöjd: 205 m
Förväntad årsproduktion: 250 GWh
Driftstart: 2018
Ägare: Aquila Capital
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Karin Salevid

+46 705 29 69 47 karin.salevid@ox2.com