Logotype

Vindpark Högkölen – en katalysator för lokal ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Vindpark Högkölen i Ljusdals kommun har inte bara varit en betydande leverantör av förnybar energi utan har också haft en betydande inverkan på den lokala ekonomin och sysselsättningen.

Utsikt från en vindkraftsteknikers arbetsplats.

Vindparksetableringen i Högkölen genererar direkt sysselsättning för lokalbefolkningen. Tre heltidsanställda servicetekniker, bosatta i Ljusdals kommun, ansvarar för det dagliga underhållet av vindparken. Denna närvaro av tekniker skapar inte bara arbetstillfällen utan ger också möjlighet för lokalbefolkningen att arbeta nära hemmet, vilket stärker samhällsengagemanget.

Serviceteknikerna, som utgår från sitt lokala kontor i Järvsö varje morgon, har skapat en stabil lokal närvaro. Deras arbete innebär inte bara tekniskt underhåll utan ger också teknikerna en möjlighet till daglig variation och utmaningar utomhus. Andreas Grudén, en av serviceteknikerna, delar sin erfarenhet:

»Jag flyttade till Järvsö för 7 år sedan när jag fick möjlighet att börja jobba som Vindkraftstekniker. Arbetet ger mig stor variation med arbetsuppgifter samtidigt som jag alltid får komma ut i friska luften. Arbetet ger mig dagligen nya utmaningar att lösa.«

Förutom direkt sysselsättning har Högkölen även skapat affärsmöjligheter för lokala entreprenörer och företag. Wallbergs, ett lokalt företag, är ansvariga för vägunderhållet och snöplogningen under vintern. Dessutom engagerar sig Vattenfall Service med lokala tekniker i elnätsunderhåll.

Utöver att Högkölen är en pålitlig leverantör av förnybar energi så är vindparken en positiv drivkraft för hållbar tillväxt och utveckling i Ljusdals kommun genom att skapa arbetstillfällen, främja lokal närvaro och involvera lokala företag i underhållsarbetet.