Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m och beräknas producera 57 GWh (57 miljoner kWh) per år. Två av dessa ägs av Finja Energi och de övriga fyra av Eskilstuna Vindkraft.

I drift

Rödstahöjden

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Sollefteå
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 57 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Finja Energi, Eskilstuna Vindkraft
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Sollefteåortens fiskevårdsområde som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Sollefteåortens fiskevårdsområde som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.