Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.


Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken.


Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m och beräknas producera 57 GWh (57 miljoner kWh) per år. Två av dessa ägs av Finja och de övriga fyra av Eskilstuna Kommun.


Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.


Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken.


Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m och beräknas producera 57 GWh (57 miljoner kWh) per år. Två av dessa ägs av Finja och de övriga fyra av Eskilstuna Kommun.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Sollefteå
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 57 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Finja Energi AB, Eskilstuna Vindkraft AB
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com