Logotype

OX2 tecknar avsiktsförklaring för storskalig odling av musslor vid vindpark utanför Gotland och Öland

juni 19, 2023, 10:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

Vindparken Aurora ligger geografiskt cirka 20 km söder om Gotland och 30 km öster om Öland, inom svensk ekonomisk zon. Genom innovation och konkreta åtgärder hoppas OX2 tillsammans med Ecopelag att kunna påskynda återhämtningen av en livskraftig Östersjö och säkerställa ett hållbart nyttjande av dess resurser. En storskalig blåmusselodling skulle kunna åstadkomma ett betydande och kostnadseffektivt närsaltsupptag med fokus på cirkularitet och hållbar tillväxt inom såväl blåa som gröna näringar. 
 
Vindparken Aurora omfattar sammanlagt upp till 370 vindkraftverk, med en maximal höjd om 370 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 25 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 5 miljoner hushåll (5 000 KWh/hushåll).
 
– Förutom att tillföra en stor mängd ny svensk förnybar el till södra Sverige arbetar OX2 aktivt för att addera möjligheter till synergieffekter för regionen, fiskerinäring och havsbruk. Vi ska tillsammans med Ecopelag utreda potentialen för storskaligt, hållbart och kommersiellt lönsamt havsbruk, som kan skapa ett friskare och renare Östersjön, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.
 
-Vi på Ecopelag tycker samarbetet med OX2 är väldigt inspirerande. Det ger oss möjlighet att kombinera våra kompetenser för en livskraftig Östersjö. Det här är ett naturligt steg efter våra lyckade pilotförsök med offshoreodling och ligger i helt i linje med vår långsiktiga vision. Vi ser det som en start på ett nytt kapitel, som öppnar upp för att kombinera förnybar energi med produktion av foder- och livsmedelsråvara och samtidigt minska övergödningen i Östersjön, säger Martin Karlsson, marinbiolog och medgrundare Ecopelag.

Bild: Ecopelag