Logotype

OX2 och Stora Enso utvecklar 1 000 MW landbaserad vindkraft i samarbete

januari 10, 2024, 07:55
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Stora Enso har ingått ett samarbetsavtal om att tillsammans utveckla landbaserad vindkraft i företrädelsevis elprisområde 3. Avtalet omfattar totalt cirka 1000 MW landbaserad vindkraft på Stora Ensos marker, som kan realiseras före 2030.

Samarbetet som OX2 och Stora Enso har ingått omfattar även möjlighet att utveckla solkraft och energilagring i form av batterier. Projekten kommer i huvudsak att utvecklas på Stora Ensos marker i elområde SE3 och ambitionen är att realisera dem innan 2030, vilket skulle innebära ett välkommet tillskott av fossilfri el i området. Bolagen kommer att samarbeta kring projekten där OX2 kommer att ha huvudansvar för att driva utvecklings- och realisationsfasen

- Stora Enso har både möjligheten och ambitionen att bidra till den gröna energiomställningen med det markinnehav vi har. För oss är utveckling av förnybar energi en självklarhet för våra framtida planer. Att samarbeta med OX2 som är en av Sveriges största utvecklare ser vi som ett viktigt steg i vår strävan att utöka mängden förnybar energi på vårt markinnehav säger Emil Thalin, vindkraftschef på Stora Enso.
 
- Vi ser mycket fram emot samarbetet med Stora Enso och uppskattar ambitionen att snabbt få ny fossilfri elproduktion på plats. Stora Ensos markinnehav har god potential för vindkraft och tillsammans kommer vi jobba för att möta upp samhällets och industrins behov av ytterligare elproduktion i närtid, säger Anders Nilsson, Ansvarig för utveckling landbaserad vind i Sverige, OX2.

Projekten är i en tidig fas och endast en mindre andel kommer att ingå i OX2:s redovisade projekttutvecklingsportfölj.