Logotype

Vår historia

OX2 grundades i Sverige 2004 i syfte att leda utvecklingen på energiområdet. Tack vare ett erfaret utvecklingsteam och en mogen projektportfölj fick företaget snabbt en ledande position som oberoende producent av landbaserad vindkraft i Sverige.

I takt med att förnybar energi började användas sjönk priset snabbt på tekniken. Det var då vi utvecklade vår unika affärsmodell för att leverera nyckelfärdiga lösningar för förnybar energi och började expandera geografiskt över hela Europa.

I dag är förnybar energi det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att generera el, och intresset för att investera i förnybar energi ökar från både finansiella och industriella aktörer.

Vind- och solkraft utgör omkring 30 procent av den globala energimixen. Det är en kraftig ökning de senaste åren. Men för att hålla oss inom Parisavtalets mål på 1,5 C och möjliggöra en hållbar elektrifiering av vår ekonomi och vårt samhälle måste vi öka takten i energiomställningen.