Logotype

Vår historia

OX2 grundades i Sverige 2004 i syfte att leda utvecklingen på energiområdet. Tack vare ett erfaret utvecklingsteam och en mogen projekt­portfölj fick företaget snabbt en ledande position som oberoende producent av landbaserad vindkraft i Sverige.

I takt med att förnybar energi började användas sjönk priset snabbt på tekniken. Det var då vi utvecklade vår unika affärsmodell för att leverera nyckelfärdiga lösningar för förnybar energi och började expandera geografiskt över hela Europa.

I dag är förnybar energi det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att generera el, och intresset för att investera i förnybar energi ökar från både finansiella och industriella aktörer.

Vind- och solkraft står fortfarande för bara omkring 10 procent av den globala energimixen. För att hålla oss inom Parisavtalets mål på 1,5 C och möjliggöra en hållbar elektrifiering av vår ekonomi och vårt samhälle måste vi öka takten i energiomställningen.

LandInträde på marknaden (år)
Sverige2004
Finland2012
Frankrike2017
Litauen2017
Polen2019
Italien2021
Rumänien2021
Grekland2022
Estland2022
Spanien2022
Åland*2022
Australien2023
USA2023

*En självständig region i Finland.