Logotype
Logotype

Vår historia

OX2 grundades i Sverige 2004 i syfte att leda utvecklingen på energiområdet. Tack vare ett erfaret utvecklingsteam och en mogen projektportfölj fick företaget snabbt en ledande position som oberoende producent av landbaserad vindkraft i Sverige.

I takt med att förnybar energi började användas sjönk priset snabbt på tekniken. Det var då vi utvecklade vår unika affärsmodell för att leverera nyckelfärdiga lösningar för förnybar energi och började expandera geografiskt över hela Europa.

I dag är förnybar energi det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att generera el, och intresset för att investera i förnybar energi ökar från både finansiella och industriella aktörer.

Vind- och solkraft utgör omkring 30 procent av den globala energimixen. Det är en kraftig ökning de senaste åren. Men för att hålla oss inom Parisavtalets mål på 1,5 C och möjliggöra en hållbar elektrifiering av vår ekonomi och vårt samhälle måste vi öka takten i energiomställningen.

2004 

OX2 grundas. Företaget köper en portfölj om tio vindparksprojekt i tidig fas från Vestas. 

2005

Första projektet, Fjällberget, säljs till Stena Renewables. Det är fem turbiner om totalt knappt 20 MW. Den dittills största enskilda vindkraftsetableringen i Sverige. 

2006

Ingår samarbete med investmentsbolaget Proventus. Samarbetet utökades till att omfatta även försäkringsbolaget Folksam och Foundation Asset Management genom det samägda bolaget PWP. Samarbetet uppförde fram till att det upplöstes 20XX vindkraft med en sammanlagd kapacitet om cirka 100 MW.

2011

Paul Stormoen ny vd. Grundaren och tidigare vd:n Johan Ihrfelt blir ordförande. 

2012

OX2 etablerar sig i Finland, som första marknad utanför Sverige.  

2014

Byter namn från O2 till OX2 till följd av ökad internationell närvaro och behov av en tydligare positionering. 

2019

OX2 etablerar sig i Polen. 

2021

OX2 noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market.

2022

OX2 noteras på Nasdaqs huvudlista som ett large-cap bolag