Logotype

Energilagring

Bredhälla

Uppvidinge, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Område
Uppvidinge
Driftstart
2023
Kapacitet
40 MW

Om projekt­et

Energilagring förväntas ha en nyckelroll i framtidens elsystem, därför har OX2 börjat utveckla batterilagringsprojekt­ (Battery Energy Storage System, BESS) parallellt med den övriga verksamheten inom vind- och solkraft. Projekt­ ”Bredhälla BESS” består av ett batterilager med en kapacitet på 40 MW och är etablerat i närheten av två av OX2:s pågående vindkraftsprojekt­.

Projekt­et ligger i Uppvidinge kommun cirka 7,5 km söder om Åseda, i direkt anslutning till E.ONs transformatorstation. Projekt­et kommer leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät och därmed hjälpa till att stabilisera elnätet. Genom att lagra el (arbitrage) när det finns överskott och sälja när det är underskott av el i nätet bidrar projekt­et till ökad säkerhet i elförsörjningen i södra Sverige.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Energilagring
Fas
Byggnationsfas
Område
Uppvidinge
Driftstart
2023
Kapacitet
40 MW
Prisområde
SE4

Nyheter

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Bredhälla

Projekt­ledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com