Logotype

När discgolfbanan kom till byn: Intervju med Johan Sjölund

Johan Sjölund är plåtslagare i samhället Färila med 3 500 invånare i Ljusdals kommun. Här berättar han om arbetet med discgolfbanan som stod klar 2023. Mycket tack vare bygdepeng från Högkölens vindpark.

Tre generationer discgolfare i Färila

Hej Johan! Vem är du och hur hamnade du på discgolfbanan?

Jag satt tidigare i FärilaRådet, en ideell förening som utgör ett nätverk för Färila sockens samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. När rådet startade en arbetsgrupp för att anlägga en discgolfbana som undersektion till FärilaRådet nappade jag. Det var superdiscgolfaren och eldsjälen Lennart Embretsen som bjöd in mig till min första runda. Jag hade inte spelat innan men tyckte direkt att det var jättekul. Nu spelar hela familjen: jag, barnen, frun, mamma och pappa. Mitt kontaktnät har breddats, både när jag jobbat med banan och när jag spelat.

Berätta mer om discgolfbanan och hur den kom till.

Vi drog igång arbetet för två år sedan, och fick bra finansiering. Bygdepengen gick specifikt till inköp av discgolfkorgar som var den stora kostnadsposten vi sökte – och fick*. Sen var det lokala företag som gick in och sponsrade övrigt material. Själva arbetet skedde ideellt, jag själv skapade till exempel loggan!

Banan har nio hål och det finns redan önskemål om att bygga ut till en 18-hålsbana på sikt. Vi har bestämt att banan ska vara öppen och tillgänglig för alla och tar inte någon avgift, det ska inte kosta pengar att gå ut i skogen. Vi har arbetsdagar och folk är duktiga på att hålla rent och snyggt. Man kan såklart donera en slant om man vill och det är det några som gör.

Många kommer även utifrån och spelar på vår fina bana, de hittar oss via appen UDisc och vår facebooksida. Idag har vi inga officiella tävlingar, men planerar att någon intern turnering framöver.

Hur mycket underhåll behöver göras?

Vi behöver inte röja så mycket, skogen underhåller sig själv. En fördel är att man kan passa på att plocka lite blåbär när man är ute och spelar! Banan korsar elljusspåret så de som är ute och springer är tacksamma för att det inte är så tomt i skogen längre.

Är det många som spelar?

Vi har ingen rutin för att räkna spelare, folk kommer och spelar spontant. Men vissa registrerar sina rundor i appen UDisc, och där kunde vi till exempel se 360 registrerade rundor i augusti trots dåligt väder. Vid invigningen i september 2023 hade vi cirka 100 spelande på en dag.

Hur har discgolfbanan bidragit till den lokala nyttan?

I Färila, som har 3 500 invånare, är engagemanget för vad som händer i bygden stort. En fördel är att man har nära kontakt med många. Det är lätt att få tag på folk om man vill hitta på något och det blir mer gjort om man gör det tillsammans. Discgolfbanan har skapat en ny samlingsplats för invånarna. Det är inte alltid lätt att hitta aktiviteter som är tillgängliga för alla, men discgolfbanan har bidragit genom att erbjuda en aktivitet som är tillgänglig för människor i alla åldrar.

Johan gillar att vara i skogen, förutom discgolfen åker han gärna längdskidor på vintern, men han sticker gärna huvudet under vattenytan också. Hans nästa drömprojekt är att återuppliva den gamla dykarklubben. Om han sökt bygdepeng? Självklart.

* Färila Discgolf fick 30.000 kronor av Högkölens totala bygdepeng 2023 (398.000 kronor). Här kan du se vad bygdemedlen i övrigt gick till. 

Är du intresserad av att spela discgolf i Färila?

Färlia Discgolf på Facebook