Logotype

Landbaserad vindkraft

Högkölen

Ljusdal, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Ljusdal
Driftstart
2018
Produktion
250 GWh

Om projekt­et

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.

Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter, från marken till bladets högsta spets. Vindkraftverken restes under 2018 och parken överlämnades till ägarna, CGNEE och Federated Hermes Infrastructure.

Vid driftstörningar eller incidenter kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
18
Höjd
205 m
Driftstart
2018
Produktion
250 GWh
Ägare
CGNEE & Federated Hemes Infrastructure
Leverantör
Vestas

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
monitoring@ox2.com

Projekt­kontakter för Högkölen

Kommersiell förvaltning
Maria Silva

+46 76 112 54 59
maria.silva@​ox2.com