Logotype

Landbaserad vindkraft

Kilpimäki

Heinävesi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi

Om projektet

Vindkraftsprojektet i Kilpimäki finns i Heinävesi i Norra Karelen. Projektområdet ligger i Kilpimäki och Syvänmäki, ca 10 kilometer från Heinävesi centrum.

I projektet utreds möjligheten att inom området bygga högst 13 vindkraftverk vars totala höjd är högst 330 meter. Kraftverkens placering, antal och effekt preciseras när projektets planering och tillståndsprocess framskrider.

OX2 köpte rättigheterna för vindkraftsprojektet i Kilpimäki av Tornator i slutet av 2020. Tornator är en av de största markägarna i projektområdet.

Vad händer härnäst?  

Kommunstyrelsen i Heinävesi godkände inledandet av planläggningen av projektet i maj 2023. Utöver planläggningen pågår ett lagstadgat förfarande för bedömning av projektets miljökonsekvenser (MKB), som inleddes hösten 2023. 

Målet är att MKB-utredningarna blir klara och att NTM-centralens motiverade slutsats fås under 2024. Avsikten är att delgeneralplanen för projektet ska behandlas i kommunen för godkännande 2025, varefter bygglov kan sökas. Enligt nuvarande uppskattning kan vindparken börja byggas tidigast 2026.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi
Antal turbiner
13
Höjd
330 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Kilpimäki

Projektledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Heinävedellä sijaitsevien Kilpimäen ja Jouhtenisen tuulivoimahankkeiden etenemisestä, voit tilata hankkeiden yhteisen uutiskirjeen alla olevasta linkistä. Aiemmin lähetettyihin kirjeisiin pääset tästä: joulukuu 2023marraskuu 2023 ja elokuu 2023.

Tilaa uutiskirje