Logotype

Landbaserad vindkraft

Korpivaara

Libelits, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Libelits
Produktion
180 GWh

Om projektet

Vindparksprojektet i Korpivaara finns i kommunen Libelits, cirka 17 kilometer väster om kommuncentrum. Området används för närvarande huvudsakligen för jord- och skogsbruk.

För området planeras fyra vindkraftverk. Vindparken kan anslutas till Fingrids kraftledning på 110 kV som finns intill projektområdet.

Utarbetandet av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) samt delgeneralplanen för projektet inleddes sommaren 2021. Miljökonsekvensbeskrivningen blev klar under förvåren 2023. NTM-centralen i Norra Karelen utfärdade en motiverad slutsats om miljökonsekvensbedömningen av projektet i juni 2023. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material (på finska) på miljöförvaltningens webbplats.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att planförslaget för projektet ska läggas fram offentligt hösten 2024 och Libelits kommuns behandling för godkännande i slutet av 2024. I dokumenten nedan kan du läsa Libelits kommuns pressmeddelande från maj 2024 om hur projektet framskrider

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Libelits
Antal turbiner
9
Höjd
300 m
Produktion
180 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Korpivaara

Projektledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje