Logotype

OX2 selvittää Liperin tuulivoimahankkeen laajentamista

kesäkuu 3, 2021, 09:15
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 selvittää mahdollisuutta rakentaa enintään yhdeksän tuulivoimalaa Liperin Korpivaaraan. Alueella voimassa olevaa neljän voimalan suunnitelmaa on tarkoitus laajentaa, jotta hankkeen taloudelliset edellytykset saavutetaan.

Liperin Korpivaaran tuulivoimahankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa alueelle enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkötehoksi arvioidaan 6–10 megawattia ja koko tuulivoimapuiston kokonaistehoksi noin 60 megawattia.

Liperin Korpivaarassa on jo voimassa olevat rakennusluvat neljälle voimalalle, mutta investoinnin näkökulmasta taloudelliset edellytykset voitaisiin paremmin varmistaa nyt selvitteillä olevalla laajemmalla hankesuunnitelmalla.

”Itä-Suomessa tuulivoimaa on tällä hetkellä hyvin vähän verrattuna Länsi-Suomeen. Alueellisesta näkökulmasta tämä on edelläkävijähanke. Myös aluetalouden näkökulmasta on hienoa, kun uusiutuvan energian hankkeita saadaan tasaisemmin ympäri maata”, toteaa OX2:n Korpivaaran hankkeen projektipäällikkö Hanna Herkkola.

Suunnittelualue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella ja alue on pääasiassa yksityisten maanomistuksessa. Aluerajaukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on reilut 1 400 hehtaaria.

OX2 omistama projektiyhtiö Korpivaara Wind Oy neuvottelee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista alustavalla suunnittelualueella ja täydentää jo olemassa olevia tuulivoimalle vuokrattuja alueita. Hanke on liitettävissä aluetta sivuavaan kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 kilovoltin voimajohtoon.

Kaavoituksessa OX2 haluaa varautua tulevaan tekniseen kehitykseen ja arvioida vaikutukset suurimmalla teoreettisella voimalakoolla, jotta tekniikan kehitys voidaan huomioida ja siten välttää tarpeet poiketa kaavasta rakennuslupavaiheessa. Tällä hetkellä korkeimmat Suomessa rakennettavat voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan 250-metrisiä, mutta Suomessa käytetään viime vuosien aikana käynnistyneissä kaavoitusmenettelyissä yleisesti 300-metrisiä voimaloita suunnittelun ja vaikutusarvioinnin lähtökohtana.

Hankkeen aiemmissa vaiheissa alueella on tehty mm. luontotyyppi- ja pesimälintukartoitus, muuttolintukartoitus ja lepakkopotentiaalin selvitys vuodelta 2015 ja melumallinnus vuodelta 2016. Jatkokehityksen yhteydessä alueesta tehdään kattavat selvitykset ja vaikutusarvioinnit.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Hanna Herkkola, OX2 Suomi, hanna.herkkola@ox2.com, p. 050 351 4552

Tekninen johtaja Jouni Pekonen, Liperin kunta, jouni.pekonen@liperi.fi, p. 050 467 3533