Logotype

Landbaserad vindkraft

Marktjärn

Ånge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Produktion
1400 GWh

Om projektet

OX2 och SCA undersöker förutsättningarna för att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projekt­området ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk i Ånge kommun.

Projekt­et befinner sig i planeringsfas där vi samråder och planerar att skicka in en ansökan om miljötillstånd i början av 2024.

Vad händer nu i projekt­et?

Ecogain AB bistår OX2 i tillståndsprocessen och arbetar nu med att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Miljöbedömningarna i MKB görs utifrån alla utredningar och inventeringar som utförts i projektet sedan 2019.

Samråd med allmänheten

Samråd med allmänheten hölls som öppet hus onsdagen den 19 april på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Intresset var stort med många deltagare och vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och som lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Samrådshandlingen, affischerna från samrådet och fotomontagen hittar du under fliken Dokument nedan. Frågor som ställdes under samrådet samt sammanställda svar hittar du också under samma flik. 

Se informationsvideo på Youtube:

Informationsvideo Marktjärn 

Inkomna yttranden kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som lämnas in i samband med tillståndsansökan. Sista datum för inlämning av yttranden var den 14 maj 2023, men det går bra att skicka in synpunkter på projektet fram till att vi lämnar in ansökan. 

Sedan projektstart och efter samrådsmötet har vi gjort en rad justeringar och anpassningar till projektet. Mer om det kan du läsa i informationsbrevet (se under fliken Dokument) som skickades ut till intressenter i november 2023.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Antal turbiner
max 40
Höjd
290 m
Produktion
1400 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Marktjärn

Projektledare
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com