Logotype

Landbaserad vindkraft

Marktjärn

Ånge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Produktion
1400 GWh

Om projekt­et

OX2 och SCA undersöker förutsättningarna för att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projekt­området ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.

Projekt­et befinner sig i samrådsfas där vi planerar att skicka in en ansökan om miljötillstånd vid årsskiftet 2023/2024.

Vad händer nu i projekt­et?

Under sommaren 2023 kommer vi att göra kompletterande undersökningar och inventeringar, bland annat för fladdermus och kungsörn. Ecogain AB bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Samråd med allmänheten

Samråd med allmänheten hölls som öppet hus onsdagen den 19 april på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Intresset var stort med många deltagare och vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och som lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Samrådshandlingen, affischerna från samrådet och fotomontagen hittar du under fliken Dokument nedan. Frågor som ställdes under samrådet samt sammanställda svar hittar du också under samma flik.
Informationsvideon kan du se här.

Informationsvideo

Inkomna yttranden kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som lämnas in i samband med tillståndsansökan. Sista datum för inlämning av yttranden var den 14 maj 2023.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Antal turbiner
max 44
Höjd
290 m
Produktion
1400 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Marktjärn

Projekt­ledare
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com