Marktjärn

Ånge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Produktion
1800 GWh

Om projektet

OX2 och SCA undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projektområdet ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.


OX2 fick den 30 april 2021 ett negativt förhandsbesked från Ånge kommun rörande etableringen av projektet i Marktjärn. Vi anser fortfarande att förutsättningarna för en vindpark i Marktjärn är goda. Vår bedömning baseras bland annat på goda vindförhållanden och tidiga resultat för olika fältinventeringar. Med anledning av det negativa förhandsbeskedet skjuts nu projekteringen på framtiden. OX2 och SCA avser fortsätta dialogen med Ånge kommun och andra intressenter i syfte att utvärdera om det finns förutsättningar för en framtida etablering.

Vi planerar att föra dialog med närboende, föreningar, företag och andra intressenter i Ånge kommun.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på projektet eller vill veta mer.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Antal turbiner
max 60
Höjd
290 m
Produktion
1800 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Marktjärn

Projektledare
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com