Logotype

Landbaserad vindkraft

Merkkikallio / Märkenkall

Korsholm & Vasa , Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Korsholm & Vasa
Driftstart
2023
Produktion
270 GWh

Om projektet

Märkenkall vindpark finns i Österbotten på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är ca 15 km och till Smedsby i Korsholm ca 10 km. 

Vindparken omfattar 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter och sammanlagd effekt på 82,5 megawatt. Vindparkens årliga energiproduktion är cirka 270 gigawattimmar, som motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 56 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). Vindparken har anslutits till elnätet vid transformatorstationen som finns i Märkenkalls vindparksområde. 

Arbetet med att bygga vindparken inleddes sommaren 2021 och färdigställdes i början av 2023. Vindparken överlämnades till ägaren Renewable Power Capital (RPC) i februari 2023.

OX2 ansvarar för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av vindparken. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Korsholm & Vasa
Antal turbiner
15
Höjd
240 m
Driftstart
2023
Produktion
270 GWh
Ägare
RPC
Leverantör
GE

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Merkkikallio / Märkenkall

Kommersiell förvaltning
Patrik Back

+358 50 355 4654
patrik.back@​ox2.com

Hankkeen uutisia