Logotype

Landbaserad vindkraft

Murtomäki

Pyhäjärvi, Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Pyhäjärvi
Driftstart
2023
Produktion
~ 300 GWh

Om projektet

Murtomäki vindpark ligger inom Pyhäjärvi stads område i Norra Österbotten. 

Vindparken består av 15 vindkraftverk med en total märkeffekt på cirka 93 megawatt. Vindparkens uppskattade årsproduktion är cirka 300 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i 60 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vindparken är ansluten till Elenias 110 kilovolts elnät.   

Murtomäki vindpark har byggts åren 2022–2023 och OX2 har ansvarat för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken sedan slutet av 2023. Vindparken ägs av Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond. 

Murtomäki är en av de vindparker som OX2 förvaltar och som har genomförts av en tredje part. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Pyhäjärvi
Antal turbiner
15
Höjd
247 m
Driftstart
2023
Produktion
~ 300 GWh
Ägare
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto
Leverantör
Vestas

Hankkeen uutisia

2022

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Murtomäki

Kommersiell förvaltning
Taru Kaarlela

+358 40 623 3995
taru.kaarlela@​ox2.com