Logotype

Solenergi

Palmusmäki

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Om projektet

Solkraftsprojektet Palmusmäki finns i Metsämaa, Loimaa. Projektområdet omfattar ungefär 210 hektar.

Projektets totala effekt uppskattas till 130 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 118 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 23 600 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projektet pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. För projektets influensområde utarbetas under 2024 en miljöutredning där projektets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt.

I projektet genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen svarar för behovsprövningen av förfarandet. Avsikten är att ansökan om MKB-behovsprövning ska lämnas in till NTM-centralen för bedömning i början av 2024.

Om MKB inte behöver tillämpas är målet att ansökan om avgörande av planeringsbehovet för projektet (STR) och ansökan om bygglov ska behandlas av Loimaa stad 2024.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projektet ska fattas i början av 2027 och att byggarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Palmusmäki

Projektledare
Hannes Ojala

+358 40 412 2328
hannes.ojala@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Palmusmäen aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje