Logotype

Landbaserad vindkraft

Tuomiperä

Ylivieska, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Ylivieska

Om projektet

OX2 utvecklar i samarbete med TM Voima en vindkraftsetablering i Tuomiperä i Ylivieska. TM Voima är en lokal samarbetspartner i diskussioner med markägarna. OX2 ansvarar för ansökan om tillstånd för projektet, förvaltningen av avtalen, den tekniska planeringen, byggandet, avtal om elförsäljning samt finansieringen.

Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och undantagstillstånd för sju vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter. Byggnads- och miljönämnden i Ylivieska beviljade i januari 2024 bygglov för sju kraftverk. Tillstånden har överklagats hos Norra Finlands förvaltningsdomstol, där behandlingen av ärendet pågår.

Avsikten är att vindparken ansluts till elnätet med en jordkabel som byggs på Fingrids transformatorstation i Uus-Nivala. Vindmätningar utfördes i projektområdet år 2019-2020.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ylivieska
Antal turbiner
7
Höjd
240 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Tuomiperä

Projektledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com