projekt

Ponsivuori

Vindkraftsprojektet Ponsivuori är beläget i södra delen av staden Kurikka som hör till landskapet Österbotten. De samhällen som ligger närmast projektområdet är Kurikka, ca 13 kilometer mot nordväst, Jalasjärvi ca 12 km mot öst och Kauhajoki ca 17 km mot sydväst.

Byggnadsarbeten av Ponsivuori vindpark har startat. Sju vindkraftverk med en navhöjd på 125 meter och en rotordiameter på 149 meter kommer att uppföras. Den totala effekten och kapaciteten för de sju verken har maximerats genom nyutvecklad, sofistikerad teknik.

Under våren 2019 har kabelförbindelser mellan vindkraftverk och transformatorstation gjorts. Turbinerna kommer att byggas under sommaren och driftsättning kommer att ske fram till slutet av året.

Antal vindkraftverk:
7
Totalhöjd (m):
210
Förväntad produktion:
ca 100 GWh/år
Beräknad driftstart:
Början av 2020

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -