Logotype

Maatuulivoima

Maatuulivoima on alusta alkaen ollut OX2:n toiminnan kulmakivi. Toteutamme tuulipuistoja avaimet käteen -periaatteella. Se tarkoittaa, että vastaamme kokonaisvaltaisesti hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

OX2 on Euroopan johtava maatuulivoiman toteuttaja

Olemme kehittäneet ja myyneet maalla sijaitsevia tuulipuistoja siitä lähtien, kun yhtiö perustettiin vuonna 2004. Vuosien 2004–2023 aikana olemme kehittäneet ja aloittaneet rakentamaan maatuulivoimaa 3,9 gigawatin edestä. Vuosina 2014–2020 rakensimme Eurooppaan enemmän maatuulivoimaa kuin yksikään muu yhtiö.

OX2 on yksi pitkäikäisimmistä ja suurimmista tuulivoimatoimijoista myös Suomessa. Olemme toimineet Suomessa vuodesta 2012 ja meillä on vahva kokemus hankkeiden läpiviemisestä tuottaviksi tuulipuistoiksi.

Maaliskuussa 2024 hankekehitysportfoliomme Suomessa sisälsi 5 346 MW suunnitteluvaiheessa olevaa maatuulivoimaa. 

Suurin maatuulivoimahankkeemme on Lestijärven tuulipuisto, jonka kokonaiskapasiteetti on 455 MW. Se on valmistuessaan Suomen suurin tuulipuisto. Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja valmistuvat vuonna 2025.

Lue lisää tuulivoimahankkeistamme Suomessa

Tapamme toimia

Tapamme toimia perustuu vastuullisuuteen sekä avoimeen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen hankealueidemme maanomistajien, kuntapäättäjien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kattavan kokemuksemme ansiosta olemme tuulivoimaan liittyvissä ympäristökysymyksissä selvästi alan etulinjassa. Tavoitteemme on, että kaikki tuuli- ja aurinkovoimapuistomme ovat luontopositiivisia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää vastuullisuudestamme

Tietoa tuulivoimasta metsänomistajille

Metsänomistaja, kiinnostaako sinua vakaa lisätuotto metsästäsi? Siihen mahdollisuuden tarjoaa tuulivoima. Se takaa metsänomistajalle tasaisen vuokratuoton sekä jälkipolville puhtaamman tulevaisuuden.

Lue, voisiko sinun metsäsi sopia tuulivoimalle

Tietoa maatuulivoimasta

Vuonna 2023 Suomen tuulivoimalat tuottivat 14,4 terawattituntia sähköä ja Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla noin 18 prosenttia.

Maalle rakennettava tuulivoima on tällä hetkellä edullisin sähköntuotantomuoto Suomessa. Vuosien 2010 ja 2020 välillä tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet lähes 40 prosenttia teknologian kehittymisen ansiosta. Tämä on mahdollistanut sen, että nykyisin tuulivoimaa rakennetaan markkinaehtoisesti eli ilman yhteiskunnan tukea.

Maatuulivoiman rakentaminen, asennus ja käyttöönotto on verrattain nopeaa. Tuulivoimateknologia on hyvin testattua, luotettavaa ja sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Tuulivoiman merkittävä ilmastovaikutus on käyttämämme energian hiilijalanjäljen pieneneminen. Tuulivoimatuotannon päästöt syntyvät lähinnä voimaloiden valmistuksesta ja rakentamisesta.

Tuulipuistoilla on omat vaikutuksensa myös maisemaan ja ympäristöön. Tuulipuistojen ympäristövaikutuksia minimoidaan kattavalla lähtötilanteen selvittämisellä ja hyvällä suunnittelulla, jossa huomioidaan alueen erityispiirteet, asutus ja luonto. Yli 10 voimalaa tai 45 megawattia kattavissa hankkeissa tehdään myös ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA.

Tuulipuistot tuovat merkittävästi elinvoimaa lähialueilleen. Energian lisäksi tuulipuistot tuottavat kiinteistöveroa kuntiin sekä vuokratuloja tuulivoima-alueen maanomistajille. Rakennusajan investoinnista talousalueelle jää noin viidennes, josta hyötyvät paikalliset yritykset ja palveluntarjoajat.

Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistot

Pienilläkin tuulipuistoilla on suuri merkitys ilmastolle. Kröpulnin ja Storbackenin 7 tuulivoimalan puistot Pohjanmaalla tuottavat vuosittain yhteensä noin 200 gigawattituntia kotimaista uusiutuvaa energiaa, joka vastaa noin 40 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Lisäksi ne pienentävät hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 100 000 tonnia vuodessa verrattuna fossiilisilla polttoaineilla Suomessa tuotettuun energiaan.*

Oheiselta videolta voit katsoa, miltä tuulipuistoissa näyttää!

*) Energiavirasto, Jäännösjakauma 2021 -julkaisu