Logotype

Merituulivoima

Merituulivoimalla on keskeinen rooli tulevaisuuden sähköntuotannossa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. OX2 on mukana kehittämässä suomalaista merituulivoimaa. Vakiintunut asemamme Euroopan johtavana maatuulivoiman toteuttajana antaa meille vahvan pohjan myös merituulivoiman rakentamiseen.

OX2 toteuttaa merituulivoiman mahdollisuudet

OX2 alkoi laajentaa toimintaansa merituulivoimaan vuonna 2018. Vuoden 2023 lopussa hankekehitysportfoliomme sisälsi noin 13,9 GW merituulivoimaa Pohjois-Euroopassa. Se on lähes puolet koko hankekehityssalkkumme kapasiteetista.

Merituulivoima on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä. Sen lisäksi, että merituulivoima kasvattaa sähköntuotantokapasiteettia merkittävästi, se on tekniikan kehittymisen myötä edullisin tapa tuottaa sähköä tulevaisuudessa. Seuraavan vuosikymmenen aikana merituulivoima luo Suomeen myös työtä. Laskelmien mukaan yksi suuri merituulivoimahanke luo elinkaarensa aikana työtä noin 40 000 henkilötyövuotta.

Avomerelle suunnitellut suuret tuulipuistot edellyttävät poikkeuksellista kykyä toteuttaa hankkeet hallitusti ja ympäristö huomioiden. Euroopan johtavana tuulivoiman rakentajana meillä on vahva kokemus teollisen mittakaavan tuulivoimahankkeiden vaatimuksista. Olemme kasvattaneet merituulivoiman asiantuntemustamme merkittävästi. Lisäksi meillä on laaja joukko osaavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa varmistamme hankkeiden nopean ja hallitun toteutuksen. Kaikki OX2:n merituulivoimahankkeet toteutetaan markkinaehtoisesti eli ilman yhteiskunnan tukea. 

Halla, Laine ja Tyrsky – kotimaisen merituulivoiman edelläkävijähankkeet

OX2:lla on Suomessa hankekehitysvaiheessa kolme merituulivoimahanketta: Halla, Laine ja Tyrsky. Kaikki kolme hanketta sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella. Näiden kolmen tuulipuiston arvioitu vuosittainen energiantuotanto on yhteensä noin 29 TWh. Yhdessä nämä kolme hanketta kattaisivat noin 37 prosenttia Suomen vuoden 2023 sähköntuotannosta (78 TWh). Hankkeiden investointien arvo on yhteensä noin 13–14 miljardia euroa. 

Hankkeilla on suora kytkös myös teollisuuden sähkön tarpeisiin. Hallan lähettyvillä sijaitsee SSAB:n tehdas Raahessa. Tehdas tavoittelee siirtymistä fossiilivapaan teräksen tuotantoon, jossa vihreällä sähköllä  kuten esimerkiksi merituulivoimalla voisi olla keskeinen rooli. Laineen hankkeen kohdalla vastaavasti selvitetään mahdollisuuksia toimittaa puhdasta sähköä Kokkolan Suurteollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Lisäksi merituulipuistoissa on mahdollista tuottaa vetyä.

Lue lisää Halla-merituulivoimahankkeesta

Lue lisää Laine-merituulivoimahankkeesta

Lue lisää Tyrsky-merituulivoimahankkeesta

Tietoa merituulivoimasta

Maailman ensimmäinen merituulipuisto aloitti toimintansa Tanskassa jo vuonna 1992. Viime vuosina merituulivoimaa on rakennettu yhä enemmän ja sillä on merkittävä rooli sähköntuotannon lisäämisessä Euroopassa.

Ilmastoneutraaliustavoitteensa saavuttamiseksi Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 strategian merellä tuotettavan uusiutuvan energian lisäämisestä. Strategisena tavoitteena on nostaa merituulivoiman kapasiteettia nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä.

Merituulivoiman sähköntuotantopotentiaali on merkittävästi maatuulivoimaa suurempi. Merellä tuuliolosuhteet ovat voimakkaammat ja tasaisemmat. Merelle voidaan myös rakentaa huomattavasti suurempia ja tehokkaampia voimaloita kuin maalle. Lisäksi merelle on mahdollista toteuttaa suurempia kokonaisuuksia, koska rajoitteita on usein vähemmän kuin maalla. OX2:n Ruotsin aluevesille suunnitteleman Aurora-merituulipuiston voimaloiden kokonaiskorkeus on 370 metriä. Ne ovat siis korkeampia kuin Eiffel-torni. Tuulipuiston kokonaisteho on 5.5 GW. 

Kysymyksiä ja vastauksia merituulivoimasta

Mihin merituulivoimaa tarvitaan? Mitä merituulivoimahankkeiden suunnitteluun sisältyy? Entä mitä tapahtuu merituulipuistojen toiminta-ajan päättyessä?  Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin