Logotype

Tekninen ja kaupallinen hallinnointi

Uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen ja rakentamisen lisäksi OX2 tarjoaa asiakkailleen täydet tuotantovaiheen palvelut. Varmistamme, että asiakas saa sijoitukselleen parhaan mahdollisen tuoton sekä huolettoman omistajuuden. Asiakkaitamme ovat tuuli- ja aurinkovoimapuistojen sekä energiavarastojen omistajat. Hallinnoimiimme uusiutuvan energian puistoihin kuuluu niin OX2:n kuin kolmannen osapuolen kehittämiä ja rakentamia kokonaisuuksia.

Tuottojen optimointi, kustannusseuranta ja tehokas omistajuus

Tuulipuiston, aurinkovoimapuiston tai energiavaraston käyttöönoton jälkeen tarjoamme asiakkaillemme laajat teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin (Technical and Commercial Management – TCM) palvelut. Palveluihimme kuuluu uusiutuvan energian voimalaitosten päivittäisen toiminnan optimointi sekä taloudesta, sopimuksista ja kaupallisesta toiminnasta huolehtiminen.

TCM-palveluidemme tavoitteena on tuottojen optimointi tuuli- ja aurinkovoimapuistojen sekä energiavarastojen omistajille. Tämän saavutamme huolehtimalla voimalaitosten korkeasta energiantuotannosta, kustannusseurannasta sekä tehokkaasta, helposta omistajuudesta.

Olemme tällä hetkellä yksi Euroopan suurimmista maatuulipuistojen hallinnoijista. Huhtikuussa 2024 hallinnoimme 974 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 4,3 gigawattia. Lisäksi hallinnoimme viittä aurinkopuistoa, joiden yhteenlaskettu teho on hieman yli 500 megawattia, sekä yhtä 40 megawatin energiavarastoa. Tuulipuistot sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Liettuassa, ja aurinkopuistot Australiassa ja Puolassa. Energiavarasto on Ruotsissa.

Mitä tarjoamme

OX2:n teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin tiimissä työskentelee noin 65 henkilöä viidessä eri maassa. Olemme pohjoismaisten sääolosuhteiden sekä jäänestojärjestelmien asiantuntijoita.

Teknisiin palveluihimme kuuluu pitää uusiutuvan energian puistot huippukunnossa sekä seurata niiden toimintaa ja tuotantoa jatkuvasti. Huolehdimme myös, että toimittajat suorittavat säännölliset ylläpito- ja huoltotoimenpiteet sovitusti.

Kaupallinen hallinnointimme varmistaa voimalaitosten huoltosopimusten kilpailukykyisyyden ja huolehtii terveyttä, turvallisuutta sekä ympäristöä koskevien lakien ja määräyksen noudattamisesta. Vastaamme myös puistojen taloushallinnosta, joka kattaa laskutuksen, kirjanpidon, taloudellisen raportoinnin sekä yhteistyön pankkien ja tilintarkastajien kanssa.

TCM-palvelumme pohjautuvat pitkiin sopimuksiin, jotka solmitaan tyypillisesti 10–15 vuodeksi.

Ole meihin yhteydessä, jos haluat kuulla lisää!

Tekninen ja kaupallinen hallinnointi
Matti Palosaari