Logotype

Energian varastointi

Uusiutuva energia on nopein ja kustannustehokkain tapa tuottaa fossiilivapaata sähköä. Siksi uusiutuvan energian – ja siihen liittyvien teknologioiden – merkitys on kasvanut nopeasti. Energian varastointi on avainasemassa mahdollistamassa uusiutuvan energian kasvua ja siten edistämässä energiajärjestelmän hiilineutraaliutta.

OX2 ja energian varastointi

Energian varastoinnilla on tärkeä rooli aurinko- ja tuulivoiman kasvussa. Energiavarastoja tarvitaan tulevaisuudessa muun muassa tasaamaan tuuli- ja aurinkovoiman tuotantomäärien vaihtelua. Akut ja muut varastointitekniikat edistävät myös sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta sekä energiajärjestelmän sektori-integraatiota, jossa eri energiamuodot ja loppukäyttäjät kytketään yhteen tasapainottamaan toistensa tuotanto- ja kulutuspiikkejä.

Globaalin energian varastointikapasiteetin odotetaan kasvavan vuosittain 31 prosenttia vuoteen 2030 saakka, ja saavuttavan 741 GWh:n kokonaiskapasiteetin vuosikymmenen vaihteeseen mennessä.

Tällä hetkellä me OX2:lla keskitymme sekä erillisten energian varastointijärjestelmien että aurinko- tai tuulivoimahankkeisiin yhdistettyjen järjestelmien kehittämiseen. Lisäksi olemme sitoutuneet tarjoamaan energiavarastojen hallinnointipalveluita asiakkaille ja sijoittajille.

Uusnivalan sähkövarasto

Suunnittelemme parhaillaan sähkövarastoa Nivalassa sijaitsevan Uusnivalan sähköaseman yhteyteen. Sähkövaraston on tarkoitus toimia ensisijaisesti reservi- ja säätösähkömarkkinoilla varmistaen Suomen sähköjärjestelmän toimintavarmuutta. 

Lue lisää hankkeesta 

Ole meihin yhteydessä, jos haluat kuulla lisää!

Hankekehitys, aurinkovoima ja energian varastointi
Saku-Matti Mäki