Lestijärvi

Lestijärvi, Suomi

Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Lestijärvi
Tuotanto
1,3 TWh

Tiedot hankkeesta

Lestijärvi on Suomen suurin tuulivoimahanke. Se sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijärven vesistön länsi- ja eteläpuolella alueella, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Tuulivoimahanke koostuu kolmesta alueesta, jotka ovat Kosolankangas, Hittisenneva ja Iso-Korteneva.

Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä ja yhteenlaskettu kokonaisteho 455,4 megawattia. Tuulipuistoon on valittu Siemens Gamesan SG 6.6-170 voimalat, joiden roottorin halkaisija on 170 metriä ja yksikköteho 6.6 MW.

Tuulipuiston lisäksi hankkeeseen kuuluu uuden Eltonevan sähköaseman sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten. Tuulipuistossa tuotettu sähkö liitetään uudella sähkönsiirtoyhteydellä kantaverkkoon Alajärven sähköasemalle. Tavoite on, että uusi 400 kilovoltin voimajohto tulee palvelemaan myös muita alueelle suunniteltuja tuulipuistoja. Voimajohdot on luvitettu lunastuslupamenettelyllä ja luvat ovat lainvoimaiset.

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous) tai noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Tuulipuisto tulee tuottamaan Lestijärven kunnalle kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Noin 650 miljoonan euron investoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa. Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosina 2013–2014. YVA-aineistoon voi tutustua täällä.

Mitä hankkeessa tapahtuu nyt?

Tuulipuiston teiden, sisäverkon, voimaloiden nostokenttien ja voimalaperustusten suunnittelu valmistui alkusyksystä 2022. Sähköasemia sekä päämuuntajien suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Hankkeen kolmella alueella rakennustyöt etenevät limittäin. Kosolankankaan alueen rakentaminen on juuri nyt edennyt pisimmälle. Alueella on tällä hetkellä käynnissä kiviaineksen käsittelytyöt, maanrakennustyöt sekä tuulivoimaloiden perustustyöt. Lisäksi alueella tehdään sisäverkon kaapelointeja. Alueen puuston poisto valmistui toukokuussa.

Hittisennevan ja Iso-Kortenevan työt seuraavat perässä. Hittisenenevan alueella on nyt käynnissä kiviaineksen käsittelytyöt, maanrakennustyöt sekä tuulivoimaloiden perustustyöt. Alueen puuston poisto valmistui syyskuussa. Iso-Kortenevan alueella tehdään kiviaineksen käsittelytöitä. Alueella aloitettiin puuston poisto lokakuussa. 

Lestijärveltä Alajärvelle kulkevan 400 kilovoltin voimajohtolinjan pylväiden perustustyöt valmistuivat loppukesästä ja pylväiden pystyttäminen aloitettiin syyskuussa. 110 kilovoltin voimajohtolinjan pylväiden perustustyöt aloitettiin kesäkuussa. Eltonevan sähköaseman maanrakennustyöt käynnistettiin elokuussa.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Lestijärvi
Tuulivoimalat
69
Korkeus
240 m
Tuotanto
1,3 TWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Lestijärvi

Projektipäällikkö
Jommi Tervo

+358 50 520 6250
jommi.tervo@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Kuva Lestijärven asukaslehden kannesta

Lestijärven tuuipuiston asukaslehti

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti kertoo hankkeen tuoreimmat kuulumiset, tekee tutuksi hankkeessa työskenteleviä henkilöitä ja yrityksiä sekä tarjoaa tietoa tuulivoimasta. Lehti on jaettu painettuna alueen koteihin ja sen digiversioon voit tutustua alla olevasta linkistä.

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti, kevät 2022

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti, syksy 2021

Hankkeen uutisia