Jouttikallio

Jouttikallion tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan kaupungissa. Hankealue sijoittuu Kiviluomankankaalle, Lapuan keskustan ja Jouttikallion teollisuusalueen kaakkoispuolelle. Lapuan keskustaan tuulivoimapuistosta on matkaa 4,5 km ja Seinäjoelle 19 km. Hankealueen maanomistajina ovat Lapuan kaupunki sekä yksityiset maanomistajat.


Tuulivoimapuiston yhteisteho on noin 21 MW. Voimaloiden napakorkeus on 147 metriä, roottoreiden halkaisija on 126 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuu näin 210 m. Tuulivoimapuisto on liitetty jakeluverkkoon Lapuan sähköasemalla. Sähkönsiirto tuulivoimaloilta sähköasemalle on toteutettu maakaapelilla. Hankkeen laskennallinen tuotanto on 63 GWh/vuosi, joka vastaa noin 12 600 kotitalouden vuosittaista käyttösähkön kulutusta (5 000 kWh/vuosi).


Allianzin omistama tuulivoimapuisto oli yhtiön ensimmäinen tuulivoimasijoitus Suomessa. OX2 vastasi puiston hankekehityksestä ja rakennuttamisesta sekä vastaa myös tämän 21 MW tuulipuiston päivittäisestä operoinnista.


Jouttikallio

Jouttikallion tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan kaupungissa. Hankealue sijoittuu Kiviluomankankaalle, Lapuan keskustan ja Jouttikallion teollisuusalueen kaakkoispuolelle. Lapuan keskustaan tuulivoimapuistosta on matkaa 4,5 km ja Seinäjoelle 19 km. Hankealueen maanomistajina ovat Lapuan kaupunki sekä yksityiset maanomistajat.


Tuulivoimapuiston yhteisteho on noin 21 MW. Voimaloiden napakorkeus on 147 metriä, roottoreiden halkaisija on 126 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuu näin 210 m. Tuulivoimapuisto on liitetty jakeluverkkoon Lapuan sähköasemalla. Sähkönsiirto tuulivoimaloilta sähköasemalle on toteutettu maakaapelilla. Hankkeen laskennallinen tuotanto on 63 GWh/vuosi, joka vastaa noin 12 600 kotitalouden vuosittaista käyttösähkön kulutusta (5 000 kWh/vuosi).


Allianzin omistama tuulivoimapuisto oli yhtiön ensimmäinen tuulivoimasijoitus Suomessa. OX2 vastasi puiston hankekehityksestä ja rakennuttamisesta sekä vastaa myös tämän 21 MW tuulipuiston päivittäisestä operoinnista.


Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Lapua
Tuulivoimaloiden määrä: 6
Kokonaiskorkeus: 210 m
Arvioitu vuosituotanto: 63 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2016
Omistaja: Allianz
Voimalatoimittaja: Vestas

Tuotantopäällikkö

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com