Lestijärvi

Lestijärven tuulivoimahanke sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijärven vesistön länsi- ja eteläpuolella alueella, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä ja yhteenlaskettu kokonaisteho 455,4 megawattia.

 

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous) tai noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Tuulipuisto tulee tuottamaan Lestijärven kunnalle kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Noin 650 miljoonan euron investoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

 

Tuulipuiston investointipäätös tehtiin ja rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2021. Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa. Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

 

Tuulivoimaloiden lisäksi hankkeeseen kuuluu uuden sähköaseman sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten. Tuulipuistossa tuotettu sähkö liitetään uudella sähkönsiirtoyhteydellä kantaverkkoon Alajärven sähköasemalle. Tavoite on, että uusi 400 kilovoltin voimajohto tulee palvelemaan myös muita alueelle suunniteltuja tuulipuistoja. Voimajohdot on luvitettu lunastuslupamenettelyllä ja luvat ovat lainvoimaiset.

 

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosina 2013–2014, jonka aineistoon voi tutustua täällä. OX2 osti Lestijärven tuulivoimahankkeen hankeoikeudet YIT:ltä helmikuussa 2021.

 

Mitä seuraavaksi?

Alajärven ja Eltonevan välisen 400 kilovoltin ilmajohtolinjan rakennustyöt ovat alkaneet puuston poistolla, ja linjan rakenteiden suunnittelu on käynnissä. Eltonevan ja tuulipuiston välisen sekä tuulipuiston sisäisen 110 kilovoltin ilmajohtolinjan puuston poisto aloitetaan pikimmiten. Loppuvuonna 2021 käynnistetään suunnittelutyöt muun muassa verkkotarkastelun, voimaloiden perustusten ja infran, sähköasemien, sisäverkon sekä 110 kilovoltin ilmajohtolinjan rakenteiden osalta. Hankealueen maanrakennustöiden on määrä alkaa 2022 alkupuolella.

Rakennusvaiheessa

Lestijärvi

Tiedot hankkeesta

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Lestijärvi
Tuulivoimaloiden määrä: 69
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 240 m
Arvioitu vuosituotanto: Yli 1,3 TWh

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Olemme koostaneet Lestijärven tuulipuiston alueen asukkaille lehden, jossa on runsaasti tietoa hankkeesta sekä tuulivoimasta muutenkin. Lehti jaetaan paperisena alueen koteihin ja voit tutustua siihen myös alla olevan linkin kautta:

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Olemme koostaneet Lestijärven tuulipuiston alueen asukkaille lehden, jossa on runsaasti tietoa hankkeesta sekä tuulivoimasta muutenkin. Lehti jaetaan paperisena alueen koteihin ja voit tutustua siihen myös alla olevan linkin kautta:

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat

Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557 jaakko.moilanen@ox2.com

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat

Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557 jaakko.moilanen@ox2.com

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme