Lestijärvi

Lestijärvi on Suomen suurin tuulivoimahanke. Se sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijärven vesistön länsi- ja eteläpuolella alueella, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Tuulivoimahanke koostuu kolmesta alueesta, jotka ovat Kosolankangas, Hittisenneva ja Iso-Korteneva.

 

Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä ja yhteenlaskettu kokonaisteho 455,4 megawattia. Tuulipuistoon on valittu Siemens Gamesan SG 6.6-170 voimalat, joiden roottorin halkaisija on 170 metriä ja yksikköteho 6.6 MW.

 

Tuulivoimaloiden lisäksi hankkeeseen kuuluu uuden sähköaseman sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten. Tuulipuistossa tuotettu sähkö liitetään uudella sähkönsiirtoyhteydellä kantaverkkoon Alajärven sähköasemalle. Tavoite on, että uusi 400 kilovoltin voimajohto tulee palvelemaan myös muita alueelle suunniteltuja tuulipuistoja. Voimajohdot on luvitettu lunastuslupamenettelyllä ja luvat ovat lainvoimaiset.

 

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous) tai noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Tuulipuisto tulee tuottamaan Lestijärven kunnalle kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Noin 650 miljoonan euron investoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

 

Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa. Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Rakennusvaiheessa

Lestijärvi

Mitä hankkeessa tapahtuu nyt?

Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021. Tällä hetkellä on käynnissä tuulipuiston teiden, sisäverkon, voimalaperustusten sekä voimaloiden nostokenttien suunnittelutyöt. Parhaillaan suunnitellaan myös sähköasemia sekä päämuuntajia.

Hankkeen kolmella alueella rakennustyöt etenevät limittäin. Kosolankankaan alueen rakentaminen on juuri nyt edennyt pisimmälle. Siellä puuston poisto saatiin valmiiksi toukokuussa, ja tällä hetkellä alueella on käynnissä kiviaineksen käsittelytyöt sekä maanrakennustyöt. Kesäkuun aikana alueella alkavat tuulivoimaloiden perustustyöt sekä sisäverkon kaapeloinnit.

Hittisennevan ja Iso-Kortenevan maanrakennustyöt seuraavat perässä. Hittisenenevan alueella aloitetaan kesäkuussa puuston poisto, ja Iso-Kortenevan alueella puolestaan kiviaineksen käsittelytyöt.

Lestijärveltä Alajärvelle kulkevan 400 kilovoltin voimajohtolinjan pylväiden perustuksista suurin osa on saatu valmiiksi.

Mitä hankkeessa tapahtuu nyt?

Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021. Tällä hetkellä on käynnissä tuulipuiston teiden, sisäverkon, voimalaperustusten sekä voimaloiden nostokenttien suunnittelutyöt. Parhaillaan suunnitellaan myös sähköasemia sekä päämuuntajia.

Hankkeen kolmella alueella rakennustyöt etenevät limittäin. Kosolankankaan alueen rakentaminen on juuri nyt edennyt pisimmälle. Siellä puuston poisto saatiin valmiiksi toukokuussa, ja tällä hetkellä alueella on käynnissä kiviaineksen käsittelytyöt sekä maanrakennustyöt. Kesäkuun aikana alueella alkavat tuulivoimaloiden perustustyöt sekä sisäverkon kaapeloinnit.

Hittisennevan ja Iso-Kortenevan maanrakennustyöt seuraavat perässä. Hittisenenevan alueella aloitetaan kesäkuussa puuston poisto, ja Iso-Kortenevan alueella puolestaan kiviaineksen käsittelytyöt.

Lestijärveltä Alajärvelle kulkevan 400 kilovoltin voimajohtolinjan pylväiden perustuksista suurin osa on saatu valmiiksi.

2018

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

2/2021

OX2 osti Lestijärven tuulivoimahankkeen hankeoikeudet YIT:ltä

Lue lisää

11/2021

Investointipäätös tuulipuiston rakentamisesta tehtiin ja rakennustyöt aloitettiin

Lue lisää

5/2022

Tuulipuiston rakennustöiden käynnistymistä juhlittiin Kuokat maahan -tilaisuudessa hankealueella

Lue lisää

2012

Hanke käynnistyi

2013-2014

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutettiin

Tutustu aineistoon

2015

Kaavat hyväksyttiin

2016

Hallinto-oikeuden päätös

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Lestijärven kevään 2022 asukaslehti on ilmestynyt! Siinä on runsaasti tietoa hankkeen etenemisestä sekä tuulivoimasta muutenkin. Lehti jaetaan paperisena alueen koteihin ja voit tutustua siihen myös alla olevan linkin kautta:

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti kevät 2022

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti syksy 2021

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti

Lestijärven kevään 2022 asukaslehti on ilmestynyt! Siinä on runsaasti tietoa hankkeen etenemisestä sekä tuulivoimasta muutenkin. Lehti jaetaan paperisena alueen koteihin ja voit tutustua siihen myös alla olevan linkin kautta:

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti kevät 2022

Lestijärven tuulipuiston asukaslehti syksy 2021

Tiedot hankkeesta

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Lestijärvi
Tuulivoimaloiden määrä: 69
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 240 m
Arvioitu vuosituotanto: Yli 1,3 TWh

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat

Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557 jaakko.moilanen@ox2.com

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat

Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557 jaakko.moilanen@ox2.com

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Tarjoamme hankkeissamme työskenteleville henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemastaan epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää ilmoituskanavistamme